Liên hệ web
  
LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA GIÁO VIÊN TỔ HÓA SINH (2011-2012)

TT
Họ và Tên
Dạy môn
XL
CM
Thườngtrú
Trình độ CM
Kiêm nhiệm
ĐH
TT
CN
1
Đỗ Thị Nguyệt
Hóa 8+9
G
D.Thọ
X
 
    TT
 
2
Nguyễn Thị Mỹ Linh
Hóa 8+9
G
D.Phước
 
X
TP
 
3
Võ Thị Minh Nguyệt
Sinh 6+9
G
D.Lâm
 
X
 
67
4
Ngô Thị Bảo Trâm
Sinh 8+9
G
D.Phước
 
X
 
91
5
Nguyễn Thị Phương Mai
Sinh 6+9
G
D.Lạc
 
X
 
64
6
Võ Nhật Phượng
Sinh 7+8
G
D.Thọ
 
X
 
76
7
Trần Thị Thiện Bửu
Hóa 8+CD6
K
D.Bình
 
X
 
65
8
Nguyễn Lê Trường
Sinh 7+8
G
D.Lạc
 
X
 
88

 
 
 
Tổng số :    08 GV                                                                                 Diên Phước, ngày 24.9.2011
Trong đó : 07 ĐH                                                                                                Tổ trưởng
                     01CĐ                         
 
 
                                                                                                                          Đỗ Thị Nguyệt

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT