Liên hệ web
  
  
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ trường THCS Nguyễn Huệ (2011-2012)

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của BCH công đoàn cơ sở, BCH Công đoàn cơ sở trường THCS Nguyễn Huệ quyết định Quy chế hoạt động của BCH nhiệm kỳ 2010-2012.

Xin nhấp vào đây để xem nội dung.


QUY CHẾ PHỐI HỢP LÀM VIỆC GIỮA CÔNG ĐOÀN VÀ NHÀ TRƯỜNG

Căn cứ Luật Công đoàn;
Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 12-TT/LT ngày 8/5/1992 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công Đoàn Giáo dục Việt Nam “Quy định về mối quan hệ phối hợp công tác giữa các cấp chính quyền và Công đoàn trong ngành Giáo dục và Đào tạo;
Ban chấp hành CĐCS và Hiệu trưởng trường THCS NGUYỄN HUỆ thống nhất ban hành quy chế làm việc giữa BCH CĐCS và thủ trưởng đơn vị
.

Xin nhấp vào đây để xem nội dung.


|<<    <   
1[2]
   >    >>|
  
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT