Liên hệ web
  
  
KẾ HOẠCH Thực hiện “Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020” ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Diên Khánh

 Xin nhấp vào đây để xem


KẾ HOẠCH tổ chức tham quan dã ngoại kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 năm học 2016-2017

 Xin nhấp vào đây để xem.


PHƯƠNG HƯỚNG VÀ LỊCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN năm học 2016-2017

 Xin nhấp vào đây để xem.


PHƯƠNG HƯỚNG VÀ LỊCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN năm học 2015-2016

Xin nhấp vào đây để xem.


QUY CHẾ THU - CHI QUỸ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ năm học 2015-2016

Xin nhấp vào đây để xem.


BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN HKI NĂM HỌC : 2012-2013

BÁO CÁO PHÁP LUẬT

Chương trình tham quan hè 2012 của Trường THCS Nguyễn Huệ

 


PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2011 – 2012

Năm học 2011-2012 được xác định là “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý v nng cao chất lượng giáo dục”. Căn cứ vào nhiệm vụ của ngành, kế hoạch hoạt động của công đoàn cấp trên, CĐCS Nguyễn Huệ đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác công đoàn trong năm học 2011-2012


QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ. NHIỆM KỲ 2010-2012

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của BCH công đoàn cơ sở, BCH Công đoàn cơ sở trường THCS Nguyễn Huệ quyết định Quy chế CHI TIÊU NỘI BỘ của BCH nhiệm kỳ 2010-2012 . Xin nhấp vào đây để xem nội dung.


|<<    <   
[1]2
   >    >>|
  
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT