Liên hệ web
  
  
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

 Năm học 2017-2018  Tiếp tục triển khai Chương trình hành động 20-CTr/TU ngày 24/4/2014 của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Kế hoạch số 5369/KH-UBND ngày 04/9/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;


CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC 2016-2017

 Dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn Ngữ Văn


CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC TỔ VĂN 15.16

Chuyên đề: DẠY HỌC THEO CHUYÊN ĐỀ

Chuyên đề: DẤU CÂU - DẤU NGOẶC ĐƠN, DẤU HAI CHẤM, DẤU NGOẶC KÉP 


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ VĂN 15-16

 Xin nhấp vào đây để xem.


Lý lịch tổ Văn năm học 2014-2015

Xin nhấp vào đây để xem.


Lý lịch trích ngang của GV tổ Ngữ văn năm học 2012-2013

Các nhiệm vụ, chỉ tiêu của tổ Ngữ văn năm học 2012-2013

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA GIÁO VIÊN TỔ NGỮ VĂN NĂM HỌC 2011-2012

  
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT