Liên hệ web
  
VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN

Diên Phước, ngày 29 tháng 5 năm 2010
 
BÀI THAM LUẬN
Về công tác phát triển Đảng viên
___________
 
          Kính thưa: - Đoàn chủ tịch đại hội, thưa quý vị đại biểu
- Kính thưa đại hội.
Đặc điểm tình hình nhà trường:
Chi bộ Trường THCS Nguyễn Huệ được thành lập từ tháng 3/2000 gồm 03
 đảng viên. Là chi bộ ghép với trường tiểu học Diên Phước.
-         Đến tháng 12/2005 có 10 đảng viên - Chuyển đi 03 đảng viên – Còn 07
đảng viên.
-         Đến tháng 12/2006 có 09 đảng viên – Chuyển đi 01 đang viên – Còn 08
đảng viên.
-         Ngày 04/01/2007 trường tiểu học Diên Phước được tách ra thành chi bộ
riêng và số lượng đảng viên mỗi chi bộ của mỗi trường là 04 đảng viên.
-         Đến tháng 12/2008 chi bộ trường THCS Nguyễn Huệ có 06 đảng viên.
- Cuối năm 2009 chi bộ có 09 đảng viên ( phát triển trong nhiệm kỳ 03 đảng viên ).
-   Tháng 5/2010 có 10 đảng viên – Chuyển đi 01 đảng viên – Còn 09 đảng viên.  
·        Về thuận lợi:
      -     Được sự quan tâm sâu sắc, tận tình của cấp Uỷ Đảng xã Diên Phước, luôn tao điều kiện thuận lợi để chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
     -   Các đảng viên trong chi bộ đều có trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công việc, đoàn kết, nhất trí, hầu như là cán bộ chủ chốt quản lý của nhà trường như: Phó Hiệu Trưởng, Trưởng ban thanh tra nhân dân, Bí thư Đoàn thanh niên, Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn.
      -   Đồng chí Hiệu Trưởng quan tâm đến công tác Đảng, tạo điều kiện thuận lợi cho chi bộ hoạt động.
       -    Trường đạt chuẩn Quốc gia vào tháng 6 năm 2008 – Các hoạt động khá ổn định – Nội bọ đoàn kết.
       -    Hoạt động nhà trường có nền nếp, thực hiện đúng chủ trương, đường lối cuả Đảng. Cán bộ- giáo viên – nhân viên nhà trường tự giác, tích cực trong công tác, nổi bật có tinh thần cầu tiến, ý thức trách nhiệm cao.
·        Về khó khăn:
       -   Sinh hoạt Đảng ở địa phương với công tác của nhà trường đôi khi bị trùng lặp, do đó việc sinh hoạt của đảng viên với địa phương có lúc không đầy đủ.
Trường THCS Nguyễn Huệ thành lập năm 1991, hiện cĩ 1.163 học sinh v 78 cán bộ - gio vin - nhn vin. Nếu không tính chuyển đi, chi bộ trường THCS Nguyễn Huệ l chi bộ có số lượng đảng viên nhiều nhất so với các chi bộ khác trong đảng bộ x Din Phước. Hiện nay chi bộ có 09 đảng viên, trong đó đảng vin chính thức: 08 đồng chí, đảng viên dự bị: 01đồng chí, rải đều ở các chuyên môn.  Và đy cũng là điểm thuận lợi rất lớn cho chi bộ, để làm tốt công tác phát triển đảng vin mới.
Thưa các đ/c!
Chi bộ trường THCS Nguyễn Huệ luơn ý thức r về vai trị của tổ chức Đảng đối với mọi công tác của nhà trường, cơng tc pht triển đđảng vin mới. Trường cĩ đội ngũ giáo viên trẻ và độ tuổi trung bình chiếm tỷ lệ khá cao, đây là điểm mạnh của trường. Chi bộ nhà trường, nhất là đồng chí Bí thư chi bộ đ đặt đúng vị trí công tác phát triển đảng viên, lấy đó làm động lực thúc đẩy giáo viên phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, bồi dưỡng nhận thức về Đảng, hiểu lý tưởng của Đảng, nắm vững lý luận của chủ nghĩa Mc-Lnin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chi bộ đ tập trung chỉ đạo và củng cố chi đoàn thanh niên, đẩy mạnh hoạt động công tổ chức công đoàn cơ sở nhà trường, phát động các phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều biện pháp được chi bộ phối hợp với nhà trường triển khai thực hiện như: thi tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, kể chuyện tấm gương đạo đức của Bác Hồ, tọa đàm với chủ đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, hằng quý tổ chức nghe nói chuyện về Đảng và những tấm gương sáng của đảng vin trong cc thời kỳ cch mạng.
Chi bộ nhà trường đề ra nghị quyết gắn với các yêu cầu sau:
- Mỗi đảng viên phải thật sự là một tấm gương để quần chúng học tập và noi theo, làm tốt công tác chuyên môn đồng thời là tấm gương sáng trong cuộc sống.
- Mỗi đoàn viên thanh niên và đoàn viên công đoàn đều đăng ký danh hiệu thi đua, đưa ra tiêu chí phấn đấu cho bản thân khi bước vào năm học mới và cố gắng phấn đấu đạt được tiêu chí đ đề ra.
- Mỗi tổ chuyn mơn – nghiệp vụ hằng năm phấu đấu giới thiệu được 01 đến 02 quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để đi học lớp cảm tình đảng.
- Mỗi năm chi bộ kết nạp được từ 02 đảng viên trở lên.
- Để thực hiện những yu cầu trn, chi bộ lnh đạo Hội đồng nhà trường thường xuyên kiểm tra công tác chuyên môn, chi bộ kiểm tra các hoạt động của đồn thanh nin, công đoàn cơ sở nhà trường, cũng như dự đều đặn các cuộc họp giao ban của ban chấp hành các đoàn thể, chính quyền để kịp thời nắm bắt, chỉ đạo đúng hướng, kịp thời và phối hợp thực hiện tốt các hoạt động.
Đề cao và làm rõ vai trò cuả các tổ chức đoàn thể nhận thức rõ trách nhiệm cuả mình trong công tác phát triển đảng viên mới.
Quán triệt quá trình nhận thức, phấn đấu, rèn luyện cuả cá nhân quần chúng để đứng vào tổ chức Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Đặc biệt là tinh thần cuả Đảng viên được chi bộ phân công giúp đỡ quần chúng cảm tình đảng.
Hằng năm, kỷ niệm các ngày lễ lớn như : 3-2, 8-3, 26-3, 20-11, chi bộ đều hướng các hoạt động đoàn thể của trường vào mục tiêu giảng dạy nhằm thúc đẩy, nâng cao chất lượng chuyên môn. Mỗi kỳ hội giảng thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của giáo viên đa phần đều có giờ dạy giỏi, số giờ dạy đạt khá chỉ cịn dưới 20%, không còn thấy xuất hiện giờ dạy trung bình. Cc cn bộ - giáo vin – nhân viên đều không vi phạm quy chế, quy định về chuyên mơn – nghiệp vụ, hầu hết đạt danh hiệu công đoàn viên tiên tiến, lao động tiên tiến. Cuối mỗi năm học, chi bộ, đồn thanh nin, công đoàn nhà trường rà soát lại, chọn lựa những đồng chí đạt nhiều thành tích xuất sắc để giới thiệu đi học lớp cảm tình đảng và dìu dắt, để các đồng chí có đủ điều kiện đứng trong hàng ngũ của Đảng.
- Khi mới thnh lập, chi bộ nh trường là chi bộ ghép với trường Tiểu học chỉ 03 đảng viên. Hằng năm, nhà trường kết nạp được từ 02 - 03 quần chúng ưu tú vào Đảng. Đến nay số đảng viên của trường sau khi đã chuyển đi 09 đảng viên, còn lại là 09 đảng viên, trong đó, hơn 70% là đảng viên trẻ. 100% cán bộ - giáo vin – nhân viên trong trường đều tham gia sinh hoạt trong cc tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, Công đoàn v nhiều đảng vin được cấp trn điều động đảm nhiệm cc chức vụ quan trọng khc.
- Qua cc năm học gần đây, năm học nào trường cũng có đồng chí đạt chiến sĩ thi đua. Gio vin cĩ trình độ đại học của trường chiếm tỷ lệ trên 70%. Chi bộ nhà trường nhiều năm liền đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, nhà trường nhiều năm liền đạt danh hiệu cơ quan văn hoá. Các đảng viên đều nhận r: qu trình phấn đấu vào Đảng phải đi liền với việc tu dưỡng rèn luyện về chuyên môn nghiệp vụ, tư cách đạo đức; vào Đảng, người đảng viên phải tu dưỡng, rèn luyện suốt đời. Trong phương hướng hoạt động của chi bộ nhiệm kỳ này, chi bộ trường THCS Nguyễn Huệ dự kiến sẽ pht triển thm 06 đảng viên mới.
Trên đây, là một số kinh nghiệm mà chi bộ trường THCS Nguyễn Huệ đã thực hiện được trong công tác phát triển đảng viên, trong quá trình hình thành và phát triển của chi bộ từ năm 2000 đến nay.
Kính chúc Đoàn chủ tịch đại hội, quý đại biểu, các đồng chí đảng viên trong đảng bộ dồi dào sức khỏe. Chúc đại hội lần thứ XII của đảng bộ xã Diên Phước thành công./.
 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT