Liên hệ web
  
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG năm học 2020-2021

 Trường THCS Nguyễn Huệ đã tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020- 2021 từ ngày 22 tháng 2  đến ngày 6 tháng 03 năm 2021. nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường, đồng thời tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy


            Căn cứ Công văn 2467/SGDĐT-GDTrHTX ngày 05/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS năm học 2020-2021;

Căn cứ Kế hoạch số 84/KH-NH ngày 10 tháng 09 năm 2021 của Trường THCS Nguyễn Huệ; trường THCS Nguyễn Huệ đã tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020- 2021 từ ngày 22 tháng 2  đến ngày 6 tháng 03 năm 2021. nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường, đồng thời tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy,

 

 

Tham dự Hội học hội giảng năm nay có 14 thầy cô giáo . Hội thi được tổ chức theo quy định mới theo công văn sô 2467/SGDĐT-GDTrHTX ngày 05/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn của PGD&ĐT , qua đó mỗi giáo viên dự thi cần thực hiện qua 2 nội dung: trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân giáo viên và một tiết thi giảng.

 

 

 

Trong quá trình tham gia hội thi, các thầy cô giáo đã cố gắng, nỗ lực hết mình, thể hiện là người giáo viên có năng lực trên tất cả các lĩnh vực. Các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục được các thầy cô giáo đúc rút kinh nghiệm qua thực tế giảng dạy nhiều năm, được áp dụng có hiệu quả, có tính sáng tạo. 

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT