Liên hệ web
  
CÁC VĂN BẢN NĂM HỌC 2020-2021 (tt)

 


 

STT

TÊN VĂN BẢN

CẤP BAN HÀNH

NGÀY BAN HÀNH

20 KH thực hiện nhiệm vụ Ứng dụng CNTT năm học 2020-2021 Trường 30/11/2020
21 NĐ 135/2020/NĐ-CP Quy định về tuổi nghỉ hưu Chính phủ 18/11/2020
22 QD 1053-Bo YT-6-2-21 Ban hanh H.dan deo khau trang PC covid-19 Bộ Y tế  06/02/2021
23

TT 25/2020/TT-BGD ĐT V/v Quy định lựa chọn SGK GDPT

QĐ 718/QĐ-BGD ĐT Quyết định phê duyệt danh mục SGK lớp 6

BGD

BGD

26/08/2020

09/02/2021

24 CV Số:356  /PGD&ĐT-TCCB V/v triển khai Kế hoạch chuyển công tác đối với viên chức ngành GD; đánh giá, xếp loại chuẩn cán bộ quản lý, chuẩn nghề nghiệp GVvà đánh giá , xếp loại chất lượng viên chức trong cơ sơ giáo dục công lập năm học 2020-2021 PGD 05/2021
25  VB số 52a/TB-NH V/v Thông báo danh mục SGK lớp 6 sử dụng trong trường THCS Nguyễn Huệ 2021-2022 Trường 13/5/2021
26 VB số 24/2021/NĐ-CP V/v Quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục Chính phủ 23/3/2021
 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT