Liên hệ web
  
CÁC VĂN BẢN NĂM HỌC 2020-2021 (tt)

 


 

STT

TÊN VĂN BẢN

CẤP BAN HÀNH

NGÀY BAN HÀNH

20 KH thực hiện nhiệm vụ Ứng dụng CNTT năm học 2020-2021 Trường 30/11/2020
21 NĐ 135/2020/NĐ-CP Quy định về tuổi nghỉ hưu Chính phủ 18/11/2020
22
23
24
 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Bá Thọ - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web này: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT