Liên hệ web
  
BẢN TIN NGOẠI KHÓA MÔN TIẾNG ANH

 Nhằm tạo sân chơi vui vẻ, lành mạnh, đồng thời tạo cơ hội để học sinh sử dụng ngoại ngữ trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội cũng như văn hóa, thể thao, tổ Tiếng Anh tổ chức chương trình cuộc đua Tiếng Anh ( English race) cho các em học sinh khối lớp 7. 


    Thực hiện Công văn số 2250/SGDĐT-GDTrHTX ngày 11/10/2019 của Sở GD&ĐT Khánh Hòa về việc hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào học Tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ;

Tổ Tiếng Anh trường THCS Nguyễn Huệ  xây dựng kế hoạch phát động phong trào học Tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ (tham khảo Bộ sổ tay xây dựng và hướng dẫn) Nhằm tạo sân chơi vui vẻ, lành mạnh, đồng thời tạo cơ hội để học sinh sử dụng ngoại ngữ trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội cũng như văn hóa, thể thao, tổ Tiếng Anh tổ chức chương trình cuộc đua Tiếng Anh ( English race) cho các em học sinh khối lớp 7.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CUỘC THI