Liên hệ web
  
THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2020-2021

Nhấp vào đây để xem bản đầy đủ


 

   PHÒNG GD & ĐT DIÊN KHÁNH                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                  Số: ……. /TB-NH                                      Diên Phước, ngày  ......  tháng  8  năm 2020

 

THÔNG BÁO

 

Kính gửi: Phụ huynh học sinh em: .............................................................        Lớp: ...............

     V/v: Thông báo các khoản thu và các chế độ xét Miễn – Giảm thuộc năm học 2020 – 2021

 

I. CÁC KHOẢN THU:

Mục

CÁC KHOẢN THU

LỚP 6

LỚP 7

LỚP 8

LỚP 9

GHI CHÚ

 

I. Các khoản thu theo quy định:

 

 

 

 

1

Học phí: 35.000đ/tháng x 9 tháng

315.000

315.000

315.000

315.000

Thu từng học kỳ

2

Quỹ Đội: 1.000đ/tháng x 9 tháng

9.000

9.000

9.000

9.000

Thu 1 lần vào đầu năm

 

II. Các khoản thu hộ - chi hộ:

 

 

 

 

1

Bảo hiểm thân thể HS/năm

120.000

120.000

120.000

120.000

Thu 1 lần trước 25/9

2

Bảo hiểm y tế HS/năm (bắt buộc)

442.536

442.536

442.536

442.536

Thu 1 lần trước 25/11

3

01 bộ quần áo thể dục

70.000

0

0

0

Lớp 7, 8, 9 có nhu cầu thì đăng ký 70.000đ/bộ. Nộp thêm GVCN

4

Nước uống tinh khiết/năm

30.000

30.000

30.000

30.000

Thu 1 lần vào đầu năm

5

Logo phù hiệu HS/4 cái

26.000

26.000

26.000

26.000

Thu 1 lần vào đầu năm

6

Thẻ thư viện

2.000

2.000

2.000

2.000

Thu 1 lần vào đầu năm

7

Giấy thi, đề kiểm tra

20.000

20.000

20.000

20.000

Thu 1 lần vào đầu năm

8

Ghế nhựa HS

25.000

0

0

0

Thu 1 lần vào đầu năm

 

III. Tổng thu cả năm mỗi HS (3 đợt)

+ Đợt 1 vào đầu HK1 (Học phí x 4 tháng)

+ Đợt 2 vào đầu tháng 11 (BHYT)

+ Đợt 3 vào đầu HK2 (Học phí x 5 tháng)

 1.059.536           442.000

    442.536

    175.000

    964.536

    347.000

    442.536

    175.000

      964.536

      347.000

      442.536

      175.000

     964.536

     347.000

     442.536

     175.000

Học sinh có thể nộp 1 lần/năm

Thu từ  5/9/2020 đến  25/9/2020

Thu từ  01/11/2020 đến  25/11/2020

Thu từ  10/01/2021 đến  10/02/2021

 

II. CHẾ ĐỘ MIỄN – GIẢM HỌC PHÍ:

1. Miễn thu học phí đối với học sinh thuộc các diện sau:

                a. Con Liệt sĩ – con Thương binh – con Bệnh binh và người hưởng chính sách như Thương binh.

                b. Học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

                c. Trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng, trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không đủ năng lực, khả năng nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

                d. Học sinh là con của Hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân.

                đ. Học sinh thuộc diện hộ nghèo.

2. Giảm thu học phí 50% đối với học sinh thuộc các diện sau:

                e. Học sinh thuộc diện được hưởng trợ cấp thường xuyên.

                f. Học sinh thuộc diện hộ cận nghèo.

3. Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập (100.000đ/tháng x 9 tháng) đối với học sinh thuộc các diện sau:

                g. Học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

                h. Học sinh thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Trung ương.

4. Thủ tục xét Miễn – Giảm và Hỗ trợ chi phí học tập: Tất cả học sinh thuộc các diện nộp các loại hồ sơ sau:

                a. Diện (a): Nộp bản sao giấy chứng nhận Liệt sĩ – TB hoặc BB ( không công chứng ), mặt sau ghi rõ họ và tên con là: ................................................., đang học lớp: ...................

                b. Diện (b, c, f ): HS làm đơn xin miễn, giảm học phí và đến UBND Xã lập xác nhận.

                c. Diện (d): HS nộp giấy chứng nhận miễn học phí do cơ quan quân đội cấp.

                d. Diện ( đ, e,  ): HS nộp bản xác nhận hộ nghèo hoặc sổ hưởng trợ cấp thường xuyên.

                đ. Diện ( g, h ): HS nộp bản xác nhận hộ nghèo, hoặc mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa, hoặc xác nhận  có khó khăn về kinh tế ( kèm chứng nhận tàn tật, khuyết tật của bệnh viện Huyện trở lên ) của UBND Xã và viết đơn theo mẫu nhà trường đề nghị được hưởng hỗ trợ chi phí học tập.

5. Ghi chú: Người học thuộc diện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập chỉ phải làm 01 bộ hồ sơ nộp lần đầu cho cả thời gian học tập. Riêng đối với người học thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì hàng năm phải nộp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm căn cứ xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho kỳ học tiếp theo.

 

 

 

III. CHẾ ĐỘ MIỄN ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM THÂN THỂ:

            Các Công ty Bảo hiểm miễn đóng phí đối với học sinh thuộc các diện sau:

                1. Con Liệt sĩ – Con Thương binh nặng hạng 1&2.

                2. Học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.

 

IV. CHẾ ĐỘ XÉT MIỄN HỌC MÔN THỂ DỤC:

            1. Học sinh thuộc 1 trong các diện sau được miễn học môn thể dục:

                - Mắc các bệnh về tim mạch – Bại liệt – Thấp khớp nặng.

                - Thiểu năng não – Nhiễm chất độc dẫn đến sức khỏe yếu kém, đi lại khó khăn.

                2. Thủ tục hồ sơ gồm:

                - Đơn xin miễn học môn thể dục, có ý kiến và chữ ký của PHHS.

                - Giấy xác nhận vế tình trạng sức khỏe và đề nghị của Bệnh viện từ cấp Huyện trở lên.

 

V. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THU CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM:

            1. Triển khai cụ thể bản thông báo này đến từng học sinh và PHHS.

                2. Thu – nhận các loại hồ sơ xin miễn – giảm đóng góp các khoản, xin miễn học môn thể dục.

                3. Phân loại đối tượng HS được hưởng chế độ, ghi hướng giải quyết và ký xác nhận vào đơn HS.

                4. Thu thẻ BHYT photocopy có giá trị sử dụng năm 2021 của HS đã có thẻ BHYT người nghèo, dân tộc 

                 thiểu số; thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội, công an; cận nghèo.

                5. Thu và cấp biên lai số tiền thực nộp của mỗi HS sau khi đã trừ phần hưởng chế độ.

                6. Thứ sáu hàng tuần phải nộp tiền và các loại hồ sơ miễn – giảm về bộ phận tài vụ.

 

            Trường THCS Nguyễn Huệ rất mong được sự hợp tác chặt chẽ của quý bậc PHHS.

 

Nơi nhận:                                                                                           

- Phòng Giáo dục & Đào tạo để báo cáo,                TM. HỘI CHA MẸ HỌC SINH         KT.HIỆU TRƯỞNG

- UBND Xã D.Phước – Đồng – Thọ - Lâm,                        TB. ĐẠI DIỆN CMHS                       P. HIỆU TRƯỞNG

- Các bậc PHHS,

- GVCN các lớp,

- Bộ phận Tài vụ – Lưu VP.                                                                                                

 

 

                                                                           Võ Thị Bạch Vân                             Lâm Bá Vũ

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Bá Thọ - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web này: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT