Liên hệ web
  
CÁC VĂN BẢN NĂM HỌC 2020-2021

 


 

STT

TÊN VĂN BẢN

CẤP BAN HÀNH

NGÀY BAN HÀNH

1 CV 3280/BGD Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT + Các phụ lục + Văn BGD 27/8/2020
2 CV 2384/BGD HD xây dựng KH nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực HS BGD 01/7/2020
3 Biên bản điều chỉnh CN NN lop 7 SGD 15/9/2020
4 TT 26/2020/BGD sửa đổi, bổ sung TT 58/2011 BGD BGD 26/8/2020
5 QĐ 16/2006 BGD Ban hành chương trình GD PT BGD 05/05/2006
6 CV 2189/SGD Bài tập TD phòng chống dịch Covid + Bài tập TD SGD 07/9/2020
7

CV 673/PGD Cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đực, phong cách HCM 

CV 2261/SGD Hưởng ứng Cuộc thi

PGD

SGD

08/09/2020

11/9/2020

8 CV 710/PGD triển khai thực hiện QĐ 2566/BGD PGD 15/9/2020
9 CV 687/PGD Phát động phong trào thi đua mừng ĐH Đảng bộ tỉnh XVIII PGD 10/9/2020

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Bá Thọ - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web này: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT