Liên hệ web
  
CÁC VĂN BẢN NĂM HỌC 2020-2021

 


 

STT

TÊN VĂN BẢN

CẤP BAN HÀNH

NGÀY BAN HÀNH

1 CV 3280/BGD Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT + Các phụ lục + Văn BGD 27/8/2020
2 CV 2384/BGD HD xây dựng KH nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực HS BGD 01/7/2020
3 Biên bản điều chỉnh CN NN lop 7 SGD 15/9/2020
4 TT 26/2020/BGD sửa đổi, bổ sung TT 58/2011 BGD BGD 26/8/2020
5 QĐ 16/2006 BGD Ban hành chương trình GD PT BGD 05/05/2006
6 CV 2189/SGD Bài tập TD phòng chống dịch Covid + Bài tập TD SGD 07/9/2020
7

CV 673/PGD Cuộc thi Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đực, phong cách HCM 

CV 2261/SGD Hưởng ứng Cuộc thi

PGD

SGD

08/09/2020

11/9/2020

8 CV 710/PGD triển khai thực hiện QĐ 2566/BGD PGD 15/9/2020
9 CV 687/PGD Phát động phong trào thi đua mừng ĐH Đảng bộ tỉnh XVIII PGD 10/9/2020
10

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 20-21

Mẫu KH tổ 20-21

Mẫu KHGD cá nhân 20-21

Trường 15/10/2020
11

KẾ HOẠCH BDTX TRƯỜNG 2020-2021

Mẫu KH BDTX tổ

Mẫu KH BDTX cá nhân

Trường 10/2020
12 CV 851/PGD&ĐT-GDTHCS V/v hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể của GDTHCS và GDTX năm học 2020-2021 PGD 23/10/2020 
13 CV 883/PGD&ĐT-GDTHCS V/v hướng dẫn xây dựng KHGD cá nhân và dạy học 2 buổi/ngày PGD 03/11/2020
14 CV 5081/BNV-CCVC V/v thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 BNV 26/9/2020
15

Số: 882/GD&ĐT-GDTHCS V/v thông tin đối ngoại về bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Các bản dịch:

Tiếng Anh

Tiếng Nga

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Trung

PGD 03/11/2020
16 Số: 399/KH-BCĐ389 KẾ HOẠCH Tăng cƣờng chống buôn lậu, gian lận thƣơng mại và hàng giả trong hoạt động thƣơng mại điện tử BCĐ QG 10/10/2020
17 CV số 4594/BGD ĐT-GDTC V/v Hướng dẫn cài đặt và sử dụng hệ thống hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 BGD 30/10/2020
18

CV893/PGD&ĐT-KH V/v Tập trung ứng phó bão số 12

CV893a_Cong dien 14.UBND tỉnh

CV893b_CV 2861-HS nghi hoc ung pho bao so 12

PGD

UB tỉnh

SGD

09/11/2020

09/11/2020

09/11/2020

19 CV 943/KH-PGD&ĐT Triển khai BD GV thực hiện chương trình GDPT 2018 năm 2020 PGD 25/11/2020
20

Cv 2029/BHXH-QLT Phối hợp triển khai dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia

Các Phụ lục:

PL 1:  HD Khai báo tình hình SD lao động

PL 2: HD thanh toán trực tuyến BHXH, tự nguyện BHYT

PL 3: HD đóng BHXH, BHYT, BHTN

PL 4: HD đăng ký tài khoản Cổng DVCQG (các thầy cô đọc kỹ)

BHXH tỉnh 26/11/2020

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT