Liên hệ web
  
THI KỂ CHUYỆN VỀ BÁC HỒ VÀ PHÁT BIỂU CẢM TƯỞNG VỀ BÁC

 Video Thi kể chuyện về Bác Hồ

Video Phát biểu cảm nghĩ về Bác


 

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Bá Thọ - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web này: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT