Liên hệ web
  
CÁC VĂN BẢN NĂM HỌC 2019-2020


 

STT

TÊN VĂN BẢN

CẤP BAN HÀNH

NGÀY BAN HÀNH

1 CV2536/QĐ-UBND Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020  UBND tỉnh 06/08/2019
2

Dự thảo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học cơ sở năm học 2019-2020

Các phụ lục kèm theo

PGD 09/2019
3 CV Số: 1176/QĐ-TTg. QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chương trình bảo tồn các loài rùa nguy cấp của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030  Chính Phủ 12/09/2019
4

CV số 722/PGD&ĐT- GDTHCS V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục THCS năm học 2019-2020

Phụ lục Hướng dẫn giảng dạy các môn học

PGD 30/9/2019
5

CV 1974/SGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn thực hiện hồ sơ, sổ sách và qui định chuyên môn trong trường trung học

Phụ lục Biểu mẫu hồ sơ sổ sách

SGD 23/11/2016
6 Quy chế hoạt động của trường THCS Nguyễn Huệ năm học 2019-2020 Trường 09/2019
7 Kế hoạch Chuyên môn năm học 2019-2020 Trường 22/10/2019
8 Kế hoạch Kiểm tra nội bộ 2019-2020 Trường 22/10/2019
9 Nội dung thi năng lực Hội giảng huyện 19-20 Trường 23/11/2019
10 Thông tư 01/2011/TT-BNV Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính BNV 19/01/2011
11 V/v thực hiện ngày “Toàn dân  hiến máu tình nguyện – 07/4/2020”  PGD 15/4/2020
12 Số:    233      /PGD&ĐT- ĐĐ V/v  tổ chức vận động ủng hộ  “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” năm 2020  PGD 15/4/2020
13 Số 234/PGD&ĐT Vv triển khai thực hiện Quyết định s  357 QĐ-TTg ngày 10 3 2020 của   thủ tướng Chính phủ PGD 15/4/2020
14 Số 7415/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi viết "Nha Trang, Khánh Hòa - Điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh" trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa UBND tỉnh 24/7/2020
15 Số 554/PGD&ĐT-ĐĐ V/v tham gia Cuộc thi viết “Nha Trang, Khánh Hòa-điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh” trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa PGD 12/8/2020

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT