Liên hệ web
  
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC: 2018- 2019

 


   PHÒNG GD&ĐT DIÊN KHÁNH                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA LẠI 

NĂM HỌC:  2018- 2019

 

I.  QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Thời gian làm việc :       -  Buổi sáng : Tiết 1 bắt đầu từ  7h30.

                                                -  Buổi chiều: Tiết 1 bắt đầu từ 13h30

2.  Nội dung ôn tập :  Các kiến thức cơ bản, trọng tâm ở HK2.

+ Đối với các môn Văn, Tóan, Lý, Ngoại ngữ , mỗi GV ra 1 đề (70% tự luận, 30% khách quan)

+ Đề + Đáp án + Ma trận nộp về CM  hạn chót 8h00 ngày 2/8

(sau khi thống nhất trong nhóm về ma trận).

+ Thời gian làm bài: Văn, Toán : 60 phút, các môn còn lại 45 phút

+ Giáo viên coi kiểm tra có mặt trước giờ làm bài ít nhất 15 phút, nhận đề tại phòng chuyên môn và tổ chức cho học sinh làm bài. Bố trí chỗ ngồi của học sinh sao cho tận dụng hết số bàn ghế có trong phòng. Thực hiện nghiêm túc quy định về kiểm tra .

+  Giáo viên chấm nhận bài chấm ngay sau buổi kiểm tra và  nhận mẫu tại phòng CM cập nhật điểm thi lại vào  báo kết quả về Chuyên môn ngay trong ngày.

II.  LỊCH ÔN TẬP KIỂM TRA LẠI :

LỊCH ÔN TẬP CỦA KHỐI 6

Ngày

Tiết

Môn

Phòng

GV ôn tập + ra đề,...

Số học sinh

Sáng

Thứ sáu

2/8

1

Toán

11

Đài Nguyên

11

2

Toán

11

Đài Nguyên

11

3

Vật Lý

11

Vỹ

4

Chiều

Thứ sáu

2/8

1

Văn

11

Thuyền

13

2

Văn

11

Thuyền

13

3

Ngoại Ngữ

11

Giang

7

Sáng

Thứ bảy

3/8

1

Văn

11

Thuyền

13

2

Văn

11

Thuyền

13

3

Vật Lý

11

Vỹ

4

Chiều

Thứ bảy

3/8

1

Toán

11

Đài Nguyên

11

2

Toán

11

Đài Nguyên

11

3

Ngoại Ngữ

11

Giang

7

LỊCH ÔN TẬP CỦA KHỐI 7

Ngày

Tiết

Môn

Phòng

GV ôn tập + ra đề,...

Số học sinh

Sáng

Thứ sáu

2/8

1

Toán

12

Ngọc Trúc

6

2

Toán

12

Ngọc Trúc

6

3

Vật Lý

12

Trắc

1

Chiều

Thứ sáu

2/8

1

Văn

12

Ý Trâm

7

2

Văn

12

Ý Trâm

7

3

Ngoại Ngữ

12

Hằng

12

Sáng

Thứ bảy

3/8

1

Văn

12

Ý Trâm

7

2

Văn

12

Ý Trâm

7

3

Vật Lý

12

Trắc

1

Chiều

Thứ bảy

3/8

1

Toán

12

Ngọc Trúc

6

2

Toán

12

Ngọc Trúc

6

3

Ngoại Ngữ

12

Hằng

12

 


LỊCH ÔN TẬP CỦA KHỐI 8

 

Ngày

Tiết

Môn

Phòng

GV ôn tập + ra đề,...

Số học sinh

Sáng

Thứ sáu

2/8

1

Toán

13

Xuân Hoa

3

2

Toán

13

Xuân Hoa

3

3

Ngoại Ngữ

13

Trương

1

Chiều

Thứ sáu

2/8

1

Văn

13

Oanh

3

2

Văn

13

Oanh

3

Sáng

Thứ bảy

3/8

1

Văn

13

Oanh

3

2

Văn

13

Oanh

3

3

Ngoại Ngữ

13

Trương

1

Chiều

Thứ bảy

3/8

1

Toán

13

Xuân Hoa

3

2

Toán

13

Xuân Hoa

3

 

 III. LỊCH COI THI VÀ CHẦM KIỂM TRA  LẠI

* KHỐI 6:

 

Thứ,ngày

Phòng

Thời gian

Tiết

Môn

Sáng Thứ hai

5/8

11

7h30 đến 8h30

1

Toán

2

Toán

9h-9h45

3

Vật lý

Chiều

Thứ Hai

5/8

11

13h30 đến 14h30

1

Văn

2

Văn

15h-15h45

3

Ngoại Ngữ

* KHOÁI 7:

Thứ,ngày

Phòng

Thời gian

Tiết

Môn

Sáng Thứ hai

5/8

12

7h30 đến 8h30

1

Toán

2

Toán

9h-9h45

3

Vật lý

Chiều

Thứ Hai

5/8

12

13h30 đến 14h30

1

Văn

2

Văn

15h-15h45

3

Ngoại Ngữ

* KHOÁI 8:

Thứ,ngày

Phòng

Thời gian

Tiết

Môn

Sáng Thứ hai

5/8

12

7h30 đến 8h30

1

Toán

2

Toán

9h-9h45

3

Ngoại ngữ

Chiều

Thứ Hai

5/8

12

13h30 đến 14h30

1

Văn

2

Văn

                                                                                Diên Phước, ngày 10  tháng 7  năm 2019

Duyệt của Hiệu Trưởng                                           Người lập kế hoạch                          

                                               

 

(Đã ký)

                                                                                                        

    Trần Bá Thọ                                                               Lâm Bá Vũ                                  


 

 

Danh sách GV coi thi lại

1. Sáng  ngày 5/8:

 Môn Anh :  Giang, Huyền.

 Môn Toán :  Minh, Kính, M. Hương, Khải, Đông, Cao .

Môn Lý : Phương, Vỹ, Trắc, Q. Phương.

2. Chiều ngày 5/8:

Môn Văn : Thùy,K.Thu,  Uyên, Điệp, Hải.

Môn Anh : Hằng, X. Thu, Trương, P.Hiền.

 

 

HPCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT