Liên hệ web
  
CÁC BIỂU MẪU NĂM HỌC 2019-2020

 


 

STT

TÊN BIỂU MẪU

CẤP BAN HÀNH

NGÀY BAN HÀNH

 1

Mẫu Dự kiến phân công chuyên môn 2019-2020

Trường

 2

 Mẫu Danh sách học sinh lớp 6

Trường
3 Kế hoạch giảng dạy 19-20 Trường
4 Mẫu thu tiền HS HKI năm học 2019-2020 Trường 13/9/2019
5 Mẫu đăng ký sổ LL ĐT vnEdu 2019-2020 Trường 13/9/2019
6 Mẫu đề Kiểm tra  Trường 15/9/2019
7 Mẫu đơn dăng ký dạy thêm Trường 16/9/2019
8 Mẫu HD SKKN NCKH PGD theo CV 887
9 Mẫu báo cáo thành tích cá nhân năm học 19-20 Trường
10 Mẫu Kiểm tra nội bộ 19-20 Trường 22/11/2019

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT