Liên hệ web
  
HỘI NGHỊ SƠ KẾT THI ĐUA NĂM HỌC 2018 - 2019

Theo công văn số 65/PGD&ĐT – THTĐ ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn sơ kết thi đua năm học 2018- 2019 đã chỉ đạo trường THCS Nguyễn Huệ tổ chức hội nghị sơ kết thi đua vào lúc 8h00 ngày 26/02/2019. 


 

Theo công văn số 65/PGD&ĐT – THTĐ ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Phòng GD&ĐT về việc hướng dẫn sơ kết thi đua năm học 2018- 2019 đã chỉ đạo trường THCS Nguyễn Huệ tổ chức hội nghị sơ kết thi đua vào lúc 8h00 ngày 26/02/2019.

Về dự Hội nghị tại Trường THCS Nguyễn Huệ có:

- Thầy Nguyễn Bích : Trưởng Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Diên Khánh

- Cùng với  sự có mặt đông đủ Hiêu trưởng các trường THCS trong toàn huyện.

Hội nghị đã thông qua kết quả thi đua học kì I  năm 2018 – 2019 do ông Trần Bá Thọ - cụm trưởng báo cáo. Qua đó, các trường đã thấy được những mặt đạt được và những mặt chưa được từ đó các trường lưu ý hơn trong học kì 2.

Sau đó hội nghị đã trao đổi, góp ý một số mục trong bản sơ kết thi đua năm 2018 - 2019.

Thầy Trần Văn Tài – chuyên viên PG có một số ý kiến về căn cứ của quy chế khi xếp loại thi đua theo quy định mới.

Sau phần tranh luận của hội nghị Ông Nguyễn Bích đã có chỉ đạo về  việc  thi đua của các đơn vị .

Cuối hội nghị, thầy Nguyễn Bích đã định hướng cho các trường một số nội dung trọng tâm trong học kì 2.

Sau một buổi làm việc, hội nghị đã thông qua bảng tổng hợp kết quả sơ kết thi đua của học kì 1 của các đơn vị. Hội nghị đã nhất trí với một số điều chỉnh và rất hy vọng vào kết quả năm học 2018 – 2019 sẽ đạt kết quả cao.

 

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT