Liên hệ web
  
CÁC BIỂU MẪU NĂM HỌC 2018-2019

 


 

STT

TÊN BIỂU MẪU

CẤP BAN HÀNH

 1

Mẫu Kế hoạch dạy thêm 2018-2019

Trường

 2

 Mẫu thu tiền HKI năm học 2018-2019

Trường
3 Mẫu đơn đăng ký BDCDNN GV TH và THCS Trường
4 Mẫu đăng ký bài dạy TTSP Trường
5 Mẫu đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương Trường
6 TS lớp 10: Mẫu nhập dữ liệu Trường
7 Mẫu tổng hợp điểm BDTX Phòng GD
8 HD SKKN va NCKHSPUD 2017-2018 Trường
9 Mẫu Chuyên môn gửi ngày 03/06/2019 Trường

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT