Liên hệ web
  
TRÍCH NGANG TỔ: Thể dục- Âm nhạc- Mỹ thuật Năm học : 2017- 2018

 


 

PHÒNG GD & ĐT DIÊN KHÁNH                                  CỘNG HÒA- XÃ HỘI- CHỦ NGHĨA- VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                                                       Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

                                                                                                   TRÍCH NGANG

                                                                                    TỔ: Thể dục- Âm nhạc- Mỹ thuật

                                                                                                 Năm học : 2017- 2018

                                                                                             --------- œ–¯—œ --------

 

 

STT

 

HỌ VÀ TÊN

 

        NGÀY  SINH

 

 

                  NHIỆM VỤ

 

TRÌNH ĐỘ CM

 

ĐOÀN

 

ĐẢ

NG

KẾT QUẢ GD NĂM  16- 17

 

GHI CHÚ

     NAM

     NỮ

 

   

ĐH

 

 

 

 

01

Nguyễn   Kiển      

04.04.1959

 

TD: 7/1+2+3+4;7/6+;4/4;9/5;9/6+T2

X

 

 

   X

Giỏi

 

02

Lê Đức Quang   

22.12.1980

 

TD:6/5;6/6;6/7;6/8+9/1;9/2;9/3;9/7+TP

 

X

 

 

Giỏi

 

03

Lê Thị  Tùng  Quyên

 

31.10.1979

TD: 6/1;6/2;6/3;6/4+ 8/3;8/4 và CN 6/1

 

X

 

 

Giỏi

 

04

Ngô Quốc Phong     

10.05.1986

 

TD:7/5;7/6;7/7+ 8/1;8/2;8/5;8/6;8/7; 8/8

 

X

 

 

Giỏi

 

05

Nguyễn  Tiến Minh

20.09.1979

 

MT: 6/1;6/2;6/3;6/4;6/5;6/6;6/7;6/8+

       7/1;7/2;7/3;7/4;7/5;7/6 7/7

 

X

 

 

Giỏi

 

06

Đỗ Thị Ngọc Diệu

                    

11.07.1981                    

MT: 8/1;8/2;8/3;8/4;8/5;8/6;8/7;8/8+

ĐỊA:7/6;7/7;7/3 và CN 8/8     

 

X

 

 

Giỏi

 

07

Nguyễn Thị Mỹ Cẩm

                    

09.08.1981

ÂN: 91;9/2;9/3;9/4;9/5;9/6;9/7+

 8/1;8/2;8/3;8/4;8/5;8/6;8/7và 7/6;7/7

X

 

 

 

Giỏi

 

08

Huỳnh Thị Thu Hương

                    

03.09.1986

ÂN: 7/1;7/2;7/3;7/4;7/5+   

        6/1;6/2;6/3;6/4;6/5;6/6;6/7;6/8

 

X

 

 

Giỏi

 

 

        Tổng số :   08 GV                                                                                                                         Diên Phước, ngày 10. 09. 2017

        Trong đó : 06 ĐH                                                                                                                                    Tổ trưởng CM

                           02 CĐ                         

                                                                                                                    

                                                                                                                       

                                                                                                                                                                             Nguyễn Kiển

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT