Liên hệ web
  
THỜI KHÓA BIỂU trường THCS Nguyễn Huệ năm học 2017-2018

THỜI KHÓA BIỂU HKI lần 2 (06/9/2017)

 THỜI KHÓA BIỂU HKI lần 1 (04/9/2017)

THỜI KHÓA BIỂU HKII (15/01/2018)


 

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT