Liên hệ web
  
CÁC BIỂU MẪU NĂM HỌC 2017-2018

 

 

STT

TÊN BIỂU MẪU

CẤP BAN HÀNH

 1

 Danh sách học sinh lớp 6  (GVCN nhập)

Mẫu VNEDU

 2

 Phiếu kiểm tra năm học 2017-2018

Trường

 3

 Báo cáo tháng của tổ 

Trường

 4

 Báo cáo HKI của tổ

Trường

 5

 Báo cáo HKII và CN của tổ

Trường

 6

 Báo cáo HKI của GVCN

Trường

 7

 Báo cáo HKII và CN của GVCN

Trường

8 Kế hoạch BDTX (cá nhân) năm học 2017-2018 Trường
9 Báo cáo thành tích GV Hội giảng huyện 2017-2018 Trường
 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT