Liên hệ web
  
KẾT QUẢ CÔNG NHẬN CÔNG NHẬN HỌC SINH GIỎI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH, VẬT LÝ TRÊN INTERNET CẤP HUYỆN năm học 2016-2017 (trường THCS Nguyễn Huệ)

 Xin nhấp vào đây để xem.

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN HỌC SINH GIỎI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP HUYỆN 2016-2017

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC SINH GIỎI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP HUYỆN 2016-2017


 

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT