Liên hệ web
  
KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG – XÂY DỰNG CSVC –HƯỚNG NGHIỆP, DẠY NGHỀ – THỐNG KÊ, BẢO HIỂM – TÀI CHÍNH – BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN – ĐOÀN THỂ, VĂN NGHỆ - TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2015 - 2016

Xin nhấp vào đây để xem.


 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT