Liên hệ web
  
KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ II năm học : 2012 – 2013


KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ II

                                                                        Năm học : 2012 – 2013

 

A./ QUY ĐỊNH CHUNG:

 

I. Đối với giáo viên:

   1. Tất cả giáo viên theo xuất dạy phải có mặt trước buổi kiểm tra ít nhất 15 phút để kiểm đề và nhận hồ sơ (Khi có nhu cầu thực tế sẽ điều thêm giáo viên dạy nghịch xuất)

  2. Hướng dẫn học sinh làm bài kiểm tra, gồm những việc sau:

      + Giấy làm bài kiểm tra là tờ giấy đôi vở học sinh, có kẻ ô cột theo quy định. Riêng môn Tiếng Anh học sinh làm ngay trên tờ đề            .

      + Ghi đầy đủ, rõ ràng họ tên, lớp và mã số đề (nếu có) trên bài kiểm tra.

      + Trả lời phần trắc nghiệm khách quan  trên tờ giấy bài làm, không làm trên tờ đề (trừ môn Tiếng Anh)

      + Đưa tất cả cặp  sách lên để bục giảng. Chỉ để lại giấy làm bài, giấy nháp và các  dụng cụ học tập khác theo quy định.

  3. Phát đề sao cho 2 học sinh ngồi gần nhau cùng bàn không trùng đề ( Nếu có 2 đề). Đề tự luận phát trước, khi có hiệu lệnh mới phát tiếp đề khách quan.

  4. Thực hiện đúng nhiệm vụ coi kiểm tra, nhất là không được làm việc riêng.

  5. Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài mới tiến hành thu bài, làm theo trình tự sau:

      + Thu bài và đề kiểm tra từng học sinh, kiểm tra phần ghi phách của từng học sinh.

      + Kiểm tra đối chiếu số lượng bài thu và số học sinh có mặt.

      + Sơ mi bọc bài kiểm tra ghi lớp, sĩ số, tên học sinh vắng, số bài thu, ký và ghi rõ họ tên.

      + Ghi tình hình diễn biến tiết kiểm tra vào sổ đầu bài và nộp ngay bài kiểm tra, đề kiểm tra và các loại hồ sơ khác (nếu có) về văn phòng.

 6. Tiến hành chấm mẫu 10 bài/môn và chấm chéo đối với các bộ môn: Văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học ở tất cả các khối lớp.

 

II. Đối với học sinh:

1. Chuẩn bị đầy đủ giấy làm bài, giấy nháp và các dụng cụ học tập cần thiết theo quy định của thầy cô bộ môn.

2. Đưa tất cả cặp  sách lên để bục giảng. Chỉ để lại giấy làm bài, giấy nháp và các  dụng cụ học tập khác theo quy định.

  3. Khi làm bài không được trao đổi, quay cóp.Tuyệt đối không được đổi đề cho nhau và phải chấp hành nghiêm túc hướng dẫn của thầy cô

4. Chỉ được phép ra khỏi phòng khi có sự cho phép của thầy cô coi kiểm tra

 

III. Chương trình và cấu trúc đề kiểm tra:

1.      Đối với lớp 9:

ü      4 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và Vật lý đề do Sở giáo dục & Đào tạo biên soạn. Nội dung chương trình hết tuần 31(theo PPCT).

ü      Cấu trúc đề :  Môn Văn, Toán, Lý được ra bằng hình thức tự luận; Môn Tiếng Anh  kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận theo tỉ lệ 70% trắc nghiệm khách quan.

ü      Giới hạn chương trình: hết tuần 31(theo PPCT), cho tất cả các môn.

 

2.      Đối với các lớp 6-7-8:

ü      Giới hạn chương trình: hết tuần 32(theo PPCT), cho tất cả các môn.

ü      Cấu trúc đề theo văn bản hướng dẫn (đề – đáp án – ma trận).

 

  B./ LỊCH ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA :    

I. Lịch ôn tập: Tuần 31 và 32

                             

            II. Lịch kiểm tra của từng khối lớp  như sau:

 

1.      Khối 6 ( Diên Phước) và  Khối 6-7-8  (Diên Đồng)

 

Tuần

Thứ/Ngày

Tiết

Môn

Thời gian

Ghi chú

 

 

 

34

Năm

(2/5/13)

1

Công Dân

7h00 đến 7h45

 

 

 

 

 

Sau kiểm tra, học tiếp TKB, trừ điểm trường Diên Đồng

2

Công Nghệ

8h00 đến 8h45

Sáu

3/5/13

1

Địa lý

7h00 đến 7h45

2

Sinh học

8h00 đến 8h45

Bảy

(4/5/13)

1

Văn

 

7h00 đến 8h30

2

Văn

 

 

 

35

Hai

(6/5/13)

1

Lịch sử

7h00 đến 7h45

2

Vật lý

8h00 đến 8h45

Ba

(7/5/13)

1

Toán

 

7h00 đến 8h30

2

Toán

(8/5/13)

1

Tiếng Anh

7h00 đến 7h45

2

Hóa học (lớp 8)

8h00 đến 8h45

 

2.       Khối 9

 

Tuần

Thứ/ Ngày

Buổi

Tiết

Môn

Thời gian

 

 

 

 

33

(24/4/13)

Sáng

90 ph

Văn

7h00 đến 9h00

Chiều

45 ph

Vật lý

14h00 đến 15h15

Năm

(25/4/13)

Sáng

90 ph

Toán

7h00 đến 9 h00

Chiều

45 ph

T.Anh

14h00 đến 15h15

Sáu

 (26/4/13)

 

Sáng

1

C.Dân

7h00 đến 7h45

2

C.Nghệ

8h00 đến 8h45

Bảy

(27/4/13)

Sáng

1

Sinh

7h00 đến 7h45

2

Địa

8h00 đến 8h45

34

Hai

(29/4/13)

Sáng

1

Sử

7h00 đến 7h45

2

Hóa

8h00 đến 8h45

 

* Phòng kiểm tra 2 môn Vật Lý và Tiếng Anh của HS lớp 9 kiểm tra vào chiều 24 và 25/4/2013 được bố trí như sau:

 

Lp

9/1

9/2

9/3

9/4

9/5

9/6

9/7

Phòng

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

3.Khối 7 và 8:Buổi chiều (Diên Phước)

 

Tuần

Thứ/Ngày

Tiết

Môn

Thời gian

 

 

 

34

Năm

(2/5/13)

1

C.Dân

12h45h00 đến 13h30

2

C.Nghệ

13h45h00 đến 14h30

Sáu

3/5/13

1

Địa lý

12h45h00 đến 13h30

2

Sinh học

13h45h00 đến 14h30

Bảy

(4/5/13)

1

Văn

12h45h00 đến 14h15

2

Văn

 

 

 

35

Hai

(6/5/13)

1

Lịch sử

12h45h00 đến 13h30

2

Vật lý

13h45h00 đến 14h30

Ba

(7/5/13)

1

Toán

12h45h00 đến 14h15

2

Toán

(8/5/13)

1

T.Anh

12h45h00 đến 13h30

2

Hóa học (lớp 8)

13h45h00 đến 14h30

 

   4. Các môn Thể dục – Nhạc – Mỹ thuật – Tin học:

            Giáo viên bộ môn tự bố trí kiểm tra trong tuần 32 và 33. (Từ 16/5 đến 27/4/)

 

    5. Ghi chú:

ü      Điều động GV coi kiểm tra lớp 9 đề Sở GD vào các buổi chiều như sau:

- GV :  khối 6-9 Coi kiểm tra môn vật lý.

                  - GV :  khối 6-9 Coi kiểm tra môn T.Anh

 

ü      Ngày 9- 11/5/2013 : GV khối 6,7,8,9  chấm bài và cộng điểm bộ môn.

ü      GV BM  nhập điểm  ( Theo lịch của phòng tin học)

 

 

                                        Diên phước, ngày 5 tháng 4 năm 2013

                                     P. Hiệu  Trưởng

Nơi nhận :

   - Phòng GD& ĐT để báo cáo.

   - Niêm yết chung và lưu văn thư.                                   

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT