Liên hệ web
  
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN LỄ TOÀN CẦU HÀNH ĐỘNG GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI NĂM HỌC: 2012 - 2013

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐT DIÊN KHÁNH     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    Số:......../KH-THCS-NH
               Diên Phước, ngày ....... tháng 4 năm 2013
 
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC TUẦN LỄ TOÀN CẦU HÀNH ĐỘNG GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI
NĂM HỌC: 2012 - 2013
-----------0--------
 
      Căn cứ CV: 369/PGD&ĐT-GDTX, ngày 03.4.2013. Về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người (GDCMN).
      Năm 2013, Tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người tại Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 21.4.2013 đến 28.4.2013 (tuần 33) với chủ đề "Đội ngũ giáo viên có năng lực và tâm huyết cho mọi người".
      Trường THCS Nguyễn Huệ được giao nhiệm vụ tổ chức diễn đàn cho giáo viên và học sinh theo chủ đề trên với thông điệp: "Mỗi học sinh đều có quyền có giáo viên tốt".
 
      Kế hoạch tổ chức diễn đàn được thực hiện như sau:
I.       Yêu cầu: Diễn đàn là loại hình sinh hoạt để giáo viên và học sinh công khai bày tỏ ý kiến, quan điểm, tình cảm của mình về một chủ đề; một thông điệp. Quan điểm đúng hoặc có thể chưa đúng, chưa phù hợp đều phải được trân trọng. Điều quan trọng là thông qua diễn đàn để định hướng nhận thức và hành động cho đối tượng tham gia.
 
II.    Nội dung: Trình bày quan điểm của cá nhân hoặc tập thể về thông điệp "Mỗi học sinh đều có quyền có giáo viên tốt".
1.      Học sinh: trình bày 2 tham luận – 2 tiết mục văn nghệ
2.      Giáo viên: trình bày 2 tham luận – 2 tiết mục văn nghệ
 
III.             Phân công nhiệm vụ:
1.      Bộ phận chuyên môn kết hợp TPT Đội:
ü        Chuyển tải thông điệp đến các tổ trưởng chuyên môn; Ban chỉ huy Đội.
ü        Các tổ chuyên môn thảo luận, phân công người viết tham luận.
ü        Giáo viên Ngữ Văn phối hợp GVCN lớp dùng tiết sinh hoạt lớp tuần 31, tổ chức cho học sinh viết 1 bài văn "bày tỏ ý kiến, quan điểm, tình cảm của mình về thông điệp "Mỗi học sinh đều có quyền có giáo viên tốt".
ü        Chọn 2 đến 3 bài viết ở khối lớp khác nhau; 2 tiết mục văn nghệ phù hợp.
ü        Chọn 2 tham luận giáo viên; 2 tiết mục văn nghệ (Bá Tuấn; Dũng).
ü        Lưu ý khi chọn bài phải thể hiện quan điểm, ý kiến nhìn từ nhiều góc độ khác nhau bao gồm cả mặt tích cực và không tích cực.
 
2.      Bộ phận lao động:
ü        Lập giấy mời các thành phần như hội nghị CBCC (thêm Hội khuyến học).
ü        Lập nhu cầu hỗ trợ kinh phí tổ chức.
ü        Lập kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự.
ü        Phối hợp, dàn dựng nội dung chương trình với thời lượng 90 phút.
ü        Dẫn chương trình: gv Nguyễn văn Dũng
ü        Trang trí; trang âm theo hình thức tổ chức diễn đàn.
ü        Khẩu hiệu; pa nô:
+ Bandrol chính, treo trước phòng Hội đồng "Chủ đề Tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người năm 2013: Đội ngũ giáo viên có năng lực và tâm huyết cho mọi người.
+ Bandrol treo trước sảnh: thông điệp "Mỗi học sinh đều có quyền có giáo viên tốt".
+ Pa nô 2 bên lễ đài (trước phòng GV và phòng 1): 02 thông điệp " Hãy tạo điều kiện cho giáo viên được sáng tạo và phát huy năng lực" và "Đẩy mạnh quyền tham gia và tiếng nói của trẻ em để xây dựng một nền giáo dục có chất lượng"
 
IV.Thời gian thực hiện:
1.      Từ ngày 08.4.2013 đến 13.4.2013 (tuần 31): triển khai kế hoạch, viết bài.
2.      Từ ngày 15.4.2013 đến 18.4.2013 (tuần 32): chấm và chọn bài - chọn tiết mục văn nghệ – dàn dựng chương trình – hoàn thiện bandrol; pa nô.
3.      Ngày thứ Hai (22.4.2013): Từ 7h00 đến 9h00, tập trung học sinh toàn trường, tổ chức diễn đàn.
 
 
Nơi nhận:                                                                                     Hiệu Trưởng
-         Phòng GD&ĐT (để báo cáo)
-         Các Phó HT & TPT (để thực hiện)
-         Lưu VP
-          
Phạm Văn Lang
 
 
 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT