Liên hệ web
  
BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THÁNG 2 NĂM HỌC 2012-2013

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐT DIÊN KHÁNH              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                                         Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
 


Số:......../BC-THCS                                                                 Diên Phước, ngày 18 tháng 2 năm 2013
BÁO CÁO
TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THÁNG 2
NĂM HỌC 2012-2013
 
I. TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ:
1.      Lớp – Học sinh

Khối
T.số tháng trước
T.số tăng
T.số giảm
T.số hiện nay
% ch.cần
HS bỏ học
Lớp
HS
Lớp
HS
Lớp
HS
Lớp
HS
SL
%
6
7
245
 
 
 
1
7
244
99.3
1
0.4
7
8
269
 
 
 
1
8
268
98.7
1
0.3
8
7
214
 
 
 
0
7
214
98.4
0
0
9
7
203
 
 
 
3
7
200
98.3
3
1.4
T.cộng
29
931
0
0
0
5
29
926
98.6
5
0.5

            *Kèm danh sách học sinh tăng giảm trong tháng.
 
2.      Cán bộ quản lý – Giáo viên – CNV:

T.số
Nữ
CBQL
T.Bị
TPT
GV
Công nhân viên: 07 – Chia ra
Kế tóan
Văn thư
Thư viện
Y Tế
Bảo vệ
68
 
3
2
1
55
01
01
01
01
03

 
  • Những thay đổi nhân sự trong tháng:

Mục
Ghi chú
Mục
Ghi chú
Thừa: 0
 
Chuyển đi: 0
 
Thiếu: 0
 
Chuyển đến: 0
 
 
Hộ sản 02: Mỹ Cẩm (gv Văn); Quốc Dân (Thư viện)

 
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG:
1.      Công tác CSVC:
·         Tu sửa, đóng mới, mua sắm, xây dựng phòng ốc, trang thiết bị, sách báo ( Tổng giá trị )
+ Tu sửa: không - Trị giá: 0
+ Mua mới: không - Trị giá
+ PGD-ĐT cấp: không.
·         Kết quả thu – chi các loại kinh phí trong tháng: Nghỉ Tết

Hạng mục
Thu
Chi
Tạm ứng cho hoạt động
Ghi chú
Trong ngân sách
 
 
 
 
Ngoài ngân sách
 
 
 
 

 
2.      Công tác Dạy và Học:
a.Giáo dục Đạo đức:
a.1 Hoạt động ngoài giờ:
+ Triển khai  - Chủ điểm GD tháng 2 -.
+ Triển khai chuyên đề vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh.
+ Triển khai CV 1085/PGD&ĐT V/v nhắc nhở HS chấp hành về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và không vi phạm về pháo trong dịp Tết Nguyên đán.
 
a.2 Hoạt động Đoàn thể:
      + Trợ cấp 29 xuất quà Tết cho học sinh nghèo, trị giá 1,5Tr.$
      + Tập dợt văn nghệ, chuẩn bị dự thi Tiếng hát học sinh
      + Triển khai kế hoạch phổ biến pháp luật đến các tổ công đòan (Luật ATGT)
a.3 Thực hiện nền nếp: 100% HS thực hiện khá tốt nội quy; chấp hành nghiêm lịch nghỉ Tết; 99% đi học lại sau Tết (mùng 9 âm lịch).
a.4 Những biểu hiện chưa tốt:
      + Thực hiện Luật ATGT chưa thật sự nghiêm túc (đánh võng, đi hàng 3, đùa nghịch)
      + Một bộ phận học sinh còn nói tục chữi thề, đánh nhau.
 
b. Giáo dục Văn hóa – Khoa học:
b.1 Biện pháp chỉ đạo:
            + Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tổ-cấp, sau thanh tra chuyên môn của PGD.
+ Chấn chỉnh nền nếp dạy- học trước và sau Tết Nguyên đán.
         + Kiểm tra đồng loạt Văn, Toán.
         + Duyệt kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân
        
b.2 Kết quả thực hiện:
         + Hòan thành các kế hoạch đề ra.
         + Việc thực hiện chương trình: đủ
         + Hoạt động ngoài giờ và dạy môn tự chọn: Thực hiện nghiêm túc theo PPCT.
         + Sọan bài trình chiếu: 8    bài  - Thực hiện trên lớp:  14  tiết.
         + Dự giờ: 23  tiết. BQ: 0.4   tiết/GV – BGH: 2  tiết
         + Kết quả thi Olympic Toán  cấp trường: 11/15 HS
         + Tiếp tục kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
         + Chất lượng bộ môn từ TB trở lên:

Môn
Khối 6 (%)
Khối 7 (%)
Khối 8 (%)
Khối 9 (%)
Văn
74.2
84.0
82.7
77.6
Toán
84.8
82.8
72.0
80.1
Tiếng Anh
68.9
66.8
64.0
63.5

  
b.3 Đồ dùng dạy học:
+ Số lượt mượn :  lượt - Số tiết có sử dụng ĐDDH:
+ Tự làm:  Tổ chức thi ĐDDH cấp trường
 
b.4 Ngoại khóa: Không
 
     c. Tổ chức Lao động – Học nghề – Trồng cây – Văn thể mỹ:(nêu số lượng và kết quả )
c.1.  LĐVS trường lớp:. – Với: 100% hs tham gia – Kết quả: Vệ sinh trường lớp, thôn xóm chuẩn bị đón xuân thực hiện khá tốt theo kế hoạch.
 
c.2. Giáo dục hướng nghiệp: Triển khai đến học sinh lớp 9, chuyên đề 5.
 
c.3. Học nghề phổ thông:
-         Lớp 9 tham gia:– Dự thi: hs – Tỉ lệ: - Công nhận:..... T.sốhs
-         Lớp 8 tham gia:.........hs/ T.số hs:....................- Tỉ lệ:............%
 
c.4. Trồng cây: Trong đó: Cây bóng mát:............0........Cây cảnh:
 
c.5. Y tế học đường:
-         Triển khai chuyên đề : Phòng chống dịch bệnh và VSMT
-         Chăm sóc sức khỏe ban đầu : Chủng ngừa VAT cho học sinh nữ lớp 9.
-         Số lần sơ cấp cứu :.............lần – Số vụ bồi thường BHTT :..........................
 
c.6. Thư viện :
-         Tổ chức họat động : Đã đi vào họat động ổn định.
-         Số báo, tạp chí phục vụ : 15 lọai
-         Số lượt bạn đọc : 100 .Trong đó : HS 40 - GV : 60
 
c.7. Họat động Văn thư, lưu trữ : Cập nhật đầy đủ, kịp thời.
 
 d.Công tác Phổ cập GD.THCS (ĐN: Đầu năm; HN: Hiện nay)

Địa bàn
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Ghi chú
ĐN
HN
ĐN
HN
ĐN
HN
ĐN
HN
D. Phước
 
 
 
 
 
 
5
6
 
D. Thọ
5
6
6
6
6
6
6
6
 
D. Lâm
 
 
 
 
 
 
8
9
 
D. Đồng
 
 
8
8
7
7
 
 
 
T.Cộng
5
6
14
14
13
13
19
21
 

 
đ. Công tác khác: Trực Tết an toàn, nghiêm túc.
e.       Đánh giá chung:  Hoàn thành tốt kế hoạch tháng
f.       Đề nghị: Không
·         Ghi chú:                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
- B/c PGD&ĐT 2bản vào 20 hàng tháng
- Lưu VT (1 bản)
 
                                                                                                      PHẠM VĂN LANG
 
 
PHÒNG GIÁO DỤC-ĐT DIÊN KHÁNH              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                                         Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
                                               
DANH SÁCH HỌC SINH TĂNG – GIẢM TRONG THÁNG
NĂM HỌC 2012-2013
 

TT
Họ và tên học sinh
Lớp
Thường trú
Họ & tên cha hoặc mẹ
Lý do tăng
Lý do giảm
HĐN
CT
BH
CT
SK
CV
 
Tháng 2/2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Trần Anh Phụng
6/2
D.Thọ
Nguyễn Thị Cúc
 
 
X
 
 
 
2
Đỗ Phi Hậu
7/7
D.Đồng
Đỗ Phi Long
 
 
X
 
 
 
3
Lê Ngọc Thiện
9/2
D.Thọ
Lê Ngọc Minh
 
 
X
 
 
 
4
Trần Trọng Phong
9/6
D.Phước
Trần Trọng Hải
 
 
X
 
 
 
5
Nguyễn Văn Khánh
9/7
D.Đồng
Nguyễn Văn Dũng
 
 
X
 
 
 

 
 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT