Liên hệ web
  
TỔNG KẾT HỘI GIẢNG TRƯỜNG năm học 2012-2013

PHÒNG GIÁO DỤC&ĐT DIÊN KHÁNH     CỘNG HÒA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Diên Phước, ngày 10   tháng 12  năm 2012.

 

TỔNG KẾT

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TRƯỜNG

NĂM HỌC: 2012-2013

------------------0--------------------

            Thực hiện kế họach Hội thi giáo viên dạy giỏi trường năm học 2012-2013, theo TT số 21/2010/BGD&ĐT và CV số 629/2011 của PGD&ĐT Diên Khánh. Trường THCS Nguyễn Huệ tổ chức hội thi từ ngày 1.10.2012 và kết thúc vào ngày 8/12/2012. Cụ thể lịch thực hiện như sau:

  1. Ngày 01.10 đến 08.10.2012:

-         Giáo viên đăng ký tham gia hội thi, tổ chuyên môn tổng hợp, báo cáo về văn phòng.

-         Giáo viên Đăng ký SK.KN hoặc đế tài KHSPƯD

  1. Ngày 11.10.2012: Khai mạc hội thi, công bố quyết định thành lập ban tổ chức.
  2. Ngày 25.10.2012: Tổ chức thi thực hành bài kiểm tra năng lực.
  3. Ngày 05.11 đến 13.11.2012: Dự giờ, đánh giá tiết dạy tự chọn và bốc thăm tiết dạy thứ hai
  4. Ngày 15.11.2012: Dự giờ, đánh giá tiết dạy bốc thăm
  5. Ngày 05.12.2012: Đánh giá, xếp lọai SK.KN hoặc  đề tài KHSPƯD.
  6. Ngày 08.12.2012: Họp Hội đồng giám khảo – Ban tổ chức hội thi.
  7. Tổng kết hội thi – Cấp giấy chứng nhận.

 

Kết quả:

 

A. Về công tác tổ chức:

1.      Thực hiện đúng quy trình tổ chức Hội thi có thành lập Ban tổ chức- Ban giám khảo.

2.      Thực hiện đầy đủ hồ sơ đánh giá từng nội dung

3.      Giáo viên tham gia hội thi đủ điều kiện dự thi theo điều lệ, thể hiện tinh thần trách nhiệm , có đủ hồ sơ chuyên môn và dự thi đủ 3 nội dung..

4.      Ban Giám khảo hội đủ điều kiện về đạo đức và năng lực chuyên môn để đánh giá, xếp lọai các nội dung thi và các tiết dạy có tổ chức góp ý công khai đánh giá độc lập các nội dung thi. Hội thi được Ban đại diện CMHS hỗ trợ 1 phần kinh phí.

5.      Hội thi được tiến hành an tòan, nghiêm túc, tạo ra phong trào thi đua Dạy-Học tốt.

 

   B. Nội dung :

       I. Bài thi kiểm tra năng lực: Đạt yêu cầu 13/13gv (kèm tổng hợp).

                   - Phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục.

                   - Đánh giá được năng lực,nghiệp vụ ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên.

                   - Hầu hết các bài kiểm tra từ điểm 9 trở lên trong đó có 7 bài điểm 10.

II. Đề tài nghiên cứu KHSPƯD hoặc SKKN :(kèm tổng hợp).

Trong 13 giáo viên tham gia hội thi:

-          Có 05 Đề tài KHSPƯD – đạt từ điểm 6 trở lên

-          Có 08  Kinh nghiệm- đạt từ loại C trở lên.

-          Hầu hết các đề tài mang tính thực tế cao, vận dụng phù hợp với công tác giảng dạy, giáo dục.

            III. Tiết dạy:

a. Ưu điểm:

1.      Nội dung kiến thức bài dạy.

      - 100% các tiết dạy đều xác định chính xác kiến thức trọng tâm của bài, bảo đảm chuẩn kiến thức, bảo đảm tính hệ thống.

-  Hầu hết các tiết dạy liên hệ thực tế có tính giáo dục, có chú ý giáo dục kỹ năng sống  (Sinh 8/2- Hóa 8/2- Lý 7/3 )

2.   Phương pháp giảng dạy:

- 100% giáo viên thực hiện đúng phương pháp đặc trưng bộ môn và kết hợp hợp nhiều phương pháp khác nhau giúp học sinh phát huy tính tích cực.

- Học sinh tích cực tham gia xây dựng bài, biết phương pháp sinh hoạt nhóm.

- Trình bày bảng kết hợp trình chiếu, từng bước có điều chỉnh hài hòa tạo thuận lợi để học sinh ghi chép bài,xây dựng lập bản đồ tư duy sau mỗi bài dạy, nhằm giúp HS nắm được kiến thức trọng tâm .

- Chuẩn bị bài tốt, kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp và phát huy tính tích cực của học sinh .

- Học sinh tham gia xây dựng bài sôi nổi.

- Xây dựng được hệ thống câu hỏi logic, rõ ràng, kích thích tư duy và tính tích cực của học sinh để đào sâu kiến thức trọng tâm . Nổi bật  (Địa 8/2,Sử 7/4, CD 7/1,Hóa 8/2,Lý 7/3, Toán 8/4,T.Anh 6/1,7/1, MT 8/1…)

                 3.  Phương tiện dạy học:

- Kết hợp tốt các phương tiện , thiết bị dạy học phù hợp với nội dung của kiểu bài lên lớp (T.Anh 6/1,7/1,6/3,Địa 8/2, Sử 7/4, CD 6/3, Sinh 8/2, Hóa 8/2, Lý 7/1,Toán 8/4… )

- Tác phong mẫu mực, phong thái nhẹ nhàng ( Văn 7/4, T.Anh 7/2, Sử 7/4, CD 6/3,Sinh 8/2, Lý 6/4, Toán 8/4....).

                      - Phân phối thời gian hợp lý, HS biết vận dụng thực tế ( Sinh 8/2, Hóa 8/2...)

4.  Kết quả lĩnh hội của học sinh:

-         Tỉ lệ KSCL đạt BQ: 70%  trở l ên

-         Dự đóan tỉ lệ hs tự giác, tích cực tham gia bài học 85%

 

b. Tồn tại:

  1. Nội dung, kiến thức bài dạy:

-         Chưa mạnh dạn mở rộng làm phong phú nội dung gây, hấp dẫn bộ môn.

 

  1. Phương pháp:

-         Phân bố thời gian thời gian từng phần ở một số tiết chưa hợp lý ( Toán 8/2, 9/6- Văn 8/3, 6/2, 7/2, Lý 9/1, Sinh 8/3 ,Âm nhạc 8/5).

-         Khai thác hoạt động nhóm chưa cao ( Toán 8/5, Sinh 8/2, T.Anh 7).

-         GV nói nhiều, chưa chốt kiến thức sau mỗi bài  (Văn 7/2, 8/6, Sử 7, Sinh 8).

-         Dẫn dắt để hình thành khái niệm chưa thật hợp lý ( Văn 8).

-         Một vài câu hỏi đôi chỗ chưa phát huy tính tích cực của học sinh( Âm nhạc 7/4)

-         Ghi bài chưa khoa học (Sinh 8/2).

-         Chưa linh hoạt trong việc giải quyết tình huống ( T.Anh 6, Toán 8).

      3. Tổ chức: 

                              - Cần chú ý quan tâm đều đến các đối tượng học sinh ( Toán 8, Hóa 8)

4.  Kết quả lĩnh hội của học sinh

-         Yếu kém 30%

-         Còn một bộ phận học sinh ít họat động, tham gia bài.

               

      C.Kết quả công nhận:

1.      Công nhận: 13/13gv tham gia – 100%

2.      Không công nhận: 00                                                  Phó trưởng ban tổ chức

                                                                                                                  Phó Hiệu Trưởng

* Kèm báo cáo: Bảng kết quả Hội thi GV dạy giỏi trường

 

Nơi nhận:

            - Phòng Giáo dục & ĐT ( để báocáo)                             Trần Thị Kim Liên

            - Lưu Văn thư                                                                  

 

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT