Liên hệ web
  
BÁO CÁO TỔNG KẾT CHI BỘ NĂM 2012 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2013

                 ĐẢNG ỦY XÃ DIÊN PHƯỚC               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                             

CHI BỘ TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                                                                                                                                     

                                    *         

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT CHI BỘ  NĂM 2012 VÀ

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2013

                                                            ____________________

 

PHẦN THỨ NHẤT

 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHI BỘ NĂM 2012

 

            Năm học 2011 - 2012, về giáo dục  tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Hai không “, “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học sáng tạo”; Phong trào thi đua “ Xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong việc chấn chỉnh kỷ cương, nền nếp, nâng cao chất lượng dạy và học, củng cố và phát huy thành quả công tác phổ cập giáo dục. Đẩy mạnh quá trình xã hội hoá giáo dục thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học tạo thêm cơ hội học tập cho thế hệ trẻ, đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu học tập của nhân dân.

            Năm 2012 chi bộ trường THCS Nguyễn Huệ đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ.

 

A. Đặc điểm tình hình:

- Nhiệm kỳ 2010 – 2012 Chi bộ phát triển 05Đảng viên và 02 hồ sơ Huyện ủy

đang xem xét. Nâng tổng số Đảng viên trong nhiệm kỳ là 14 Đảng viên và đã chuyển đi 03.

- Hiện nay Chi bộ có 11 Đảng viên. Trong đó: 10 ĐV chính thức – 01 ĐV dự bị.

·         Thuận lợi:

            - Được sự quan tâm sâu sắc, tận tình của cấp Uỷ Đảng xã Diên Phước, luôn tạo điều kiện thuận lợi để Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

            - Các Đảng viên trong chi bộ đều có trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công việc, đoàn kết, nhất trí, hầu như là cán bộ chủ chốt quản lý của nhà trường như: Phó Hiệu Trưởng, Thành viên ban thanh tra nhân dân, BCH Công đoàn – Đoàn thanh niên, Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn.

            - Đồng chí Hiệu Trưởng luôn quan tâm đến công tác Đảng, tạo điều kiện thuận lợi cho chi bộ hoạt động gắn liền với công tác lãnh đạo của Đảng.

            - Các hoạt động nhà trường khá ổn định – Nội bọâ đoàn kết.

            - Hoạt động nhà trường có nền nếp, thực hiện đúng chủ trương, đường lối cuả Đảng; Pháp luật của Nhà nước. CB.GV.NV có tư tưởng ổn định, nêu cao ý thức tự giác, tích cực trong công tác, nổi bật có tinh thần cầu tiến, ý thức trách nhiệm cao.

·         Khó khăn:

            - Sinh hoạt Đảng ở địa phương với công tác của nhà trường đôi khi bị trùng lặp, do đó việc sinh hoạt của Đảng viên với địa phương có lúc không đầy đủ.

 

B. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trong nhà trường:

 

I. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn – An ninh quốc phòng:

 

                        1. Năm học 2011 – 2012  với nhiệm vụ:

-         Lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ Giáo dục và Đào tạo theo hướng đổi mới công

tác quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Giáo dục.

-         Chăm lo đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

-         Tiếp tục đổi mới công tác tài chính giáo dục.

-         Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Chi bộ Đảng – Làm tốt công tác phát

triển Đảng viên.

2. Kết quả thực hiện:

             a. Công tác phát triển giáo dục:

Trong năm qua với số học sinh ra lớp là: 1148 HS; Số lớp: 34 lớp – Bình quân 33,7 HS/lớp – Tỷ lệ huy động HS so độ tuổi: 85,9% - Số HS bỏ học: 21 HS ( 1,8%) – Duy trì sỉ số đạt 98,2%.

 b.Các điều kiện thực hiện chất lượng giáo dục:

+ Về xây dựng đội ngũ giáo viên:

Bảo đảm đạt chuẩn theo quy định: Tổng số CB.GV.NV: 78. Trong đó: BGH: 03;

TPT: 01; Thiết bị – Bộ môn: 02; Giáo viên: 65.

Tỷ lệ GV/lớp: 1,90 – Đảng viên: 15,4% – Trình độ đạt chuẩn: 100% và Trên

chuẩn ( Đại học ): 65,3%

            + Về cơ sở vật chất kỹ thuật:

      -  Phòng học ( 26 ) - Phòng chức năng ( 08 ): Bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu giảng dạy và học tập.

      -  Tình hình mua sắm, cung cấp trang thiết bị: Tự mua sắm, tự làm – Trị giá: 119,2 Tr VND.

      -  Tình hình tu sửa, xây dựng mới: Tu sửa – Trị giá: 14 Tr VND.

+ Về công tác tài chính:

-         Kinh phí do nhân dân đóng góp theo quy định: 402 Tr VND. Trong đó: Thu học

phí: 156 Tr VND; Thu Hội phí: 43 Tr VND; Thu hộ: 213 Tr VND ).

-         Kinh phí ngân sách cấp đúng theo kế hoạch tự chủ đạt: 5,2 tỳ VND.

            c. Về chất lượng, hiệu quả giáo dục:

     -  Chương trình được thực hiện đầy đủ nghiêm túc.

     -  Tổ chức chuyên đề nâng cao chất lượng Dạy-Học: 12 lần – Thực hiện ngoại khoá: 05 lần; Dự giờ, thao giảng tổ, nhóm chuyên môn đạt: 1385 tiết; Thực hiện tiết học tốt: 1214 tiết; Học nghề phổ thông lớp 9 được công nhận: 172 HS.

     - Kết quả HS giỏi cấp Trường: 277 HS – Tỷ lệ 25,0%; Giỏi Huyện: 05/10 HS; Giỏi Toán và Tiếng Anh /Internet: Cấp trường 37 – Cấp Huyện 20 – Cấp tỉnh 11.

     - Giáo viên đạt dạy giỏi Trường: 12/12 GV;  Giỏi Huyện: 07/7 GV đạt kế hoạch.

     - Giáo dục hạnh kiểm: Học sinh thực hiện khá tốt đạo đức tác phong - Đạt tỷ lệ trung bình trở lên: 99,9%; Học sinh đúng tuổi kết nạp vào Đoàn: 88 HS lớp 9.

     - Giáo dục thể chất: Tham gia tốt và đạt thành tích cao trong các kỳ Hội khoẻ: Cấp Huyện đạt 19 huy chương – Giải nhì toàn đoàn;  Cấp Tỉnh: 27 huy chương.

     - Đạt các tiêu chuẩn về vệ sinh học đường – Được Huyện kiểm tra xếp loại Tốt.

     - Xây dựng khá tốt phong trào văn hoá văn nghệ trong đơn vị. Tham gia hội thi văn nghệ lần thứ 10 của Ngành năm học 2011 – 2012 đạt giải 3 toàn đoàn khối THCS

( trong đó cá nhân: 02 A – 02 B ).

     - Công tác phổ cập THCS được duy trì tốt, hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch được giao. Số lớp được mở: 07 lớp; Số Học viên tham gia: 63 Học viên.

 d. Công tác quản lý Giáo dục:

     - Công tác quản lý hành chính: Bảo đảm thực hiện tốt quy chế, quy định. Tình hình dạy thêm – học thêm thực hiện đúng chủ trương. Bảo đảm nguyên tắc thu, chi về tài chính. Hồ sơ, công văn lưu trữ đúng quy định. Hoạt động Thư viện – Thiết bị: Thư viện có nhiều hoạt động tốt và duy trì tốt các yêu cầu về thư viện chuẩn. Thiết bị theo dõi được tình hình GV sử dụng ĐDDH từng tiết lên lớp, bảo quản, sử dụng khá tốt.

     - Quản lý CSVC:Bảo quản sử dụng tài sản  tốt, không gây lãng phí, có tinh thần tiết kiệm.

     - Công tác xã hội hoá giáo dục thực hiện Tốt: Công tác tham mưu cấp Uỷ, Chính quyền địa phương thường xuyên, phối hợp tốt với các đoàn thể, Hội CMHS, Hội khuyến học. Quan tâm tốt đến đối tượng học sinh khuyết tật, HS nghèo, gia đình khó khăn.

     - Thực hiện tốt KH kiểm tra nội bộ Trường học.Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở đơn vị. Xây dựng cơ quan văn hoá, gia đình văn hoá, các quy định khác.

            đ. Công tác An ninh – Quốc phòng:  Thực hiện tốt công tác An ninh trật tự trong trường học; Chấp hành nghiêm túc các quy định về An toàn giao thông; Trường học không có các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường.

Trường chủ động phân công trực bảo vệ cơ quan 24/24, kể cả ngày Lễ, Tết và trong Hè. Trong nhiệm kỳ qua không có xảy ra trường hợp mất cắp, gây rối, đánh nhau…

 e. Kết quả phong trào thi đua cuả đơn vị:

            - Tập thể: Đơn vị đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến ; Tổ Lao động tiên tiến: 02 tổ.

            - Cá nhân: Đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở: 02 người ; Lao động tiên tiến: 76 người – TL 97,6%

 

             II. Lãnh đạo công tác đoàn thể:

 

Trong năm qua Chi bộ luôn quan tâm giúp đỡ các đoàn thể hoạt động tốt như chỉ đạo các kỳ đại hội; Chỉ  đạo nhiệm vụ hàng tháng cho các Đoàn thể hoạt động.

1. Công đoàn:

Đã tổ chức tốt việc giáo dục nâng cao năng lực phẩm chất đội ngũ, chăm lo ổn

định đời sống công đoàn viên ( CĐV).

Quan tâm tốt phong trào quần chúng và công tác tổ chức công đoàn.

Cùng nhà trường tổ chức tốt các ngày lễ lớn, vận động CĐV đăng ký thi đua và

dạy thêm đúng qui định.

Làm tốt công tác thăm hỏi, hiếu, hỷ.

Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm với nhiều hình thức phong phú như : Báo cáo học tập

chuyên đề, thi tìm hiểu, tham quan tìm hiểu quê hương đất nước Việt Nam.

Vận động CĐV thực hiện đúng qui chế dân chủ, sinh đẻ có kế hoạch, tham gia

tốt phong trào hội giảng các cấp.

Tặng quà các cháu là con CĐV nhân dịp tết trung thu cũng như quà tết cho

CĐV.

Xây dựng chế độ khen thưởng thích đáng mang tính động viên thiết thực cho

CĐV.

Thường xuyên công khai cụ thể kế hoạch thi đua và tài chiùnh.

Nhiều năm liền đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh.

Làm tốt công tác giới thiệu kịp thời cho Đảng 06 CĐV xuất sắc học lớp cảm tình

Đảng.

            2. Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên:

Trong thời gian qua hoạt động của đoàn thanh niên đã từng ngày càng có hiệu

quả thiết thực như:

Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn với nhiều hoạt động thiết thực mang tính giáo

dục cao như Hội trại mừng sinh nhật Đoàn 26/3.

Vận động Đoàn viên GV tham gia tốt Hội giảng các cấp.

Làm tốt công tác giao lưu sinh hoạt với các đơn vị kết nghĩa như: D 460, các xã

Đoàn thuộc địa bàn trường .

            Thể hiện được vai trò cuả tổ chức Đoàn trong công tác chỉ đạo hoạt động Đội TN.TP.HCM, năm qua đạt Liên đội xuất sắc được tặng cờ.

 

                 III. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng.

 

1. Công tác tư tưởng chính trị:

-         Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng trong CB.GV.NV. Phát huy truyền thống

yêu nước, yêu CNXH, tinh thần làm chủ, xây dựng  tinh thần đoàn kết, hợp tác thương yêu giúp đỡ lẫn nhau. Nhiều thầy cô giáo giúp đỡ nhau trong công tác Hội giảng, tổ chức ngoại khóa cũng như dạy thay khi ốm đau, bận việc, công tác, nghỉ thai sản theo chế độ.

-         Tất cả CB.GV.NV của trường chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng,

chính sách pháp luật của Nhà nước  và cuả Ngành. Thực hiện tốt 05 cuộc vận động: Dân chủ kỷ cuơng tình thương trách nhiệm – Sinh đẻ kế hoạch – Xoá đói giảm nghèo – Nhà giáo văn hoá – Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp; Hai phong trào đặc trưng của Ngành: 02 tốt – 02 giỏi.

Đặc biệt hưởng ứng tích cực và thực hiện tốt việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “. Đơn vị phát huy tốt dân chủ hoá trường học, thực hiện nghiêm túc 05 công khai: về kế hoạch – tài chính – thi đua – tuyển sinh – tuyển dụng.

-         Theo dõi nắm bắt tâm tư, nguyện vọng GV-HS để kịp thời giải quyết hoặc chỉ

đạo các bộ phận liên quan giải quyết như là CSVC phục vụ giảng dạy, chế độ bồi dưỡng GV-HS khi tham gia các phong trào, chống tư tưởng và việc làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tự do vô tổ chức, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu tinh thần hợp tác.

- Làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

 

                        2. Đánh giá thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

            Thực hiện kế hoạch số 09-KH/HU ngày 28/02/2007 của Ban thường vụ Huyện ủy Diên Khánh. Về tổ chức cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “; Công văn hướng dẫn của Đảng uỷ xã Diên Phước và nắm bắt công văn của Phòng Giáo dục – Đào tạo Huyện Diên Khánh V/V Tổ chức  cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “ Chi bộ Trường THCS Nguyễn Huệ đã tổng kết qua 04 năm thực hiện cuộc vận động ( 2007 – 2011 ) và tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2012 đạt kết quả như sau:

Về nhận thức:      

Toàn thể Đảng viên, CB.GV.NV quán triệt sâu sắc về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Biết vận dụng phù hợp vào quá trình giáo dục. Thế hệ trẻ, biết tự học, tự rèn nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Cuộc vận động thực sự đã có tác dụng nhắc nhở thường xuyên đối với Đảng viên, CB.GV.NV trong việc tự rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Về mặt hành động:

Chi bộ và đơn vị nhà trường phối hợp và triển khai tốt các bước của cuộc vận động. Hầu hết tập thể sự phạm đã thực sự chuyển biến tốt về tinh thần trách nhiệm đối với công việc, ý thức chấp hành kỷ luật lao động, về thái độ phục vụ, tác phong lề lối làm việc, quan hệ cư xử, yÙ thức tiết kiệm, chống lãng phí có chuyển biến tốt. Đơn vị trường đã duy trì khá tốt các giải pháp chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, sửa đổi tác phong, tinh thần thái độ, lề lối làm việc, trao dồi đạo đức nghề nghiệp, văn hoá ứng xử; tập trung đẩy mạnh cải cách lề lối làm việc hành chính “ Làm hết việc – không làm hết giờ “; Hiệu quả giáo dục về mặt đạo đức học sinh được nâng lên.

 

3. Công tác cán bộ:

Lãnh đạo thực hiện KH đưa đi đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trong đơn vị khá tốt như: Tham gia đầy đủ  các lớp BD  Chuyên môn - nghiệp vụ đạt kết quả tốt.

Tạo điều kiện GV học  trên chuẩn – Hệ đại học ( Trong nămø có 02 GV tốt nghiệp Đại học, 01 CBQL tốt nghiệp lớp Cử nhân Quản lý Giáo dục, 01 đang học lớp Trung cấp Chính trị – Hành chính, 01 học lớp Trung cấp Hành chính – Văn thư, 01 học lớp Cao đẳng Thư viện và 01 GV còn đang học Đại học ).

Tham gia cùng nhà trường về việc bổ nhiệm công tác, quy hoạch cán bộ, sắp xếp bộ máy, xây dựng quy chế làm việc, xét nâng lương CB.GV.NV, Xét học bổng học sinh dân tộc, học sinh ưu tú … đúng theo quy trình, thủ tục, công bằng, công khai, dân chủ và khách quan.

 

                        4. Công tác kiểm tra, giám sát:

            Thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể:

Giám sát việc thực hiện “ Dân chủ hóa trường học”; Thực hiện kỷ luật, kỷ cương, chế độ trách nhiệm của cán bộ đảng viên, công chức viên chức trong thi hành nhiệm vụ phục vụ nhân dân; Việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ công chức viên chức nhà nước; Việc thực hiện “ Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” theo chỉ thị 10 – CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

   Kiểm tra việc Đảng viên thực hiện chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ,

Nghị Quyết, chỉ thị của Đảng; Việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Công tác tạo nguồn và phát triển Đảng viên; Kiểm tra Đảng viên trong chi bộ chấp hành Điều lệ Đảng, chấp hành chỉ thị, nghị quyết của chi bộ, quy định về 19 điều Đảng viên không được làm và các quy định của địa phương nơi cư trú.

Trong năm qua không có trường hợp Đảng viên cũng như cán bộ công chức viên chức của đơn vị vi phạm. Qua kiểm tra100% Đảng viên xếp loại đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

 

                 5. Xây dựng củng cố tổ chức cơ sở Đảng và phát triển Đảng viên:

Trọng tâm của công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong nhiệm kỳ qua là tập

trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng. Triển khai học tập quán triệt chỉ thị, nghị quyết các cấp. Tổ chức củng cố các đoàn thể. Kiểm tra Đảng viên trong việc thực hiện điều lệ Đảng. Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của chi bộ cụ thể như sau:

      -    Tham gia học tập quán triệt các nghị quyết của các cấp Đảng đầy đủ nghiêm

túc.     

-         Triển khai chương trình hành động  của các cấp ủy Đảng, thông tin  kịp thời tình

hình trong nước, quốc tế, động viên thực hiện công cuộc đổi mới nhằm nâng cao nhận thức chính trị thống nhất tư tưởng hành động. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hôø chí Minh “ và kiểm điểm tự phê bình & phê bình theo nghị quyết TW4 – khóa XI

-         Nội bộ Đảng đoàn kết, thống nhất hợp tác  trong công việc, xây dựng và thực

hiện quy chế làm việc của Chi bộ. Chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ. Thực hiện tốt công tác quản lý Đảng viên, không có Đảng viên sai phạm.

-         Tổ chức theo dõi giúp đỡ 10 đ/c Cảm tình Đảng , đã phát triển Đảng trong

nhiệm kỳ 02 đ/c hiện nay đã chuyển hồ sơ giới thiệu cho Đảng xem xét 02 quần chúng ưu tú.            

-         Chi bộ duy trì đều đặn chế độ họp định kỳ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề.

Chất lượng sinh hoạt của Chi bộ được nâng cao. Bảo đảm chế độ báo cáo – hồ sơ lưu trữ – thu nộp và sử dụng Đảng phí đúng qui định.          

-         Kết quả: Tập thể chi bộ tư đánh giá đạt “Chi bộ trong sạch vững mạnh”.

 

D.  Phần đánh giá tổng quát và bài học kinh nghiệm

 

            1. Ưu điểm:

 - Nhận thức của từng Đảng viên tốt trong công tác xây dựng Đảng, xác định

được nhiệm vụ của mình trong giai đoạn hiện nay.

             - Được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, Chi bộ đã hoàn thành  tốt nhiệm vụ.

- Lãnh đạo trường và các đoàn thể đã tạo điều kiện thuận lợi để chi bộ thực

hiện tốt các nhiệm vụ.

            2. Hạn chế:  Chưa phát huy tốt tinh thần phê bình cuả Đảng viên.

            3. Bài học kinh nghiệm:

            Muốn đạt được chi bộ Trong sạch vững mạnh , cần quan tâm các vấn đề sau:

            -  Xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ.               

-  Bảo đảm tính nguyên tắc tập trung dân chủ.

-  Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

-  Quan tâm công tác Đảng, công tác tổ chức cán bộ, tạo điều kiện từng thành

viên phấn đấu.

 

 

PHẦN THỨ HAI

 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ  NĂM 2013

 

    I. Mục tiêu:

 

       Giai đoạn 2012 – 2015, cả nước ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI – Hoàn thành tốt nhiệm vụ mà NQ Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ 16 và NQ Đại hội Huyện Đảng bộ lần thứ 15 đề ra.Về giáo dục thực hiện nhiệm vụ chiến lược phát triển Giáo dục – Đào tạo (2011 – 2020). Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2012, căn cứ vào nghị quyết của cấp uỷ, đường lối chính trị, chính sách chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Ngành. Chi bộ Trường THCS Nguyễn Huệ xác định nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2013 gồm các nội dung trọng tâm sau đây:

-         Lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ giáo dục và đào tạo theo hướng nâng cao chất

lượng giáo dục toàn diện và quy mô giáo dục.

      -   Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà trường – phát huy sức mạnh

đoàn kết của đơn vị.

      -    Nâng cao chấy lượng và hiệu quả hoạt động Giáo dục.

      -    Chăm lo đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

      -   Công tác tài chính  và cơ sở vật chất cho giáo dục được tăng cường.

      -   Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của chi bộ Đảng và làm tốt công tác phát triển Đảng viên.

      -  Tiếp tục đẩy mạnh đi sâu vào chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

 

         II.  Các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện năm  2013:

 

1.      Về công tác phát triển giáo dục: Huy động học sinh ra lớp 6 đạt: 100% -

DTSS đạt: 99%

2.      Về công tác giáo dục toàn diện:  Hạnh kiểm từ trung bình trở lên: 99,5% -

Lên lớp thẳng: 90% - Tốt nghiệp THCS: 98% - Vào lớp 10 công lập: 80% - Học sinh giỏi Trường: 25% - Học sinh Giỏi Huyện: 10 em/năm - HSG Tỉnh: 01 em/năm - Giáo viên Giỏi Huyện: 70%/ Số GV dự thi - GVG Tỉnh: 50%/Số GV dự thi  – Học nghề phổ thông: 50% được công nhận/ Số HS lớp 9 - Phổ cập THCS: Duy trì đạt chuẩn 4/4 điạ bàn, các địa bàn xã duy trì được phong trào.

3.      Về công tác xây dựng cơ sở vật chất: Thu quỹ theo quy định đạt 95% - Công

tác phát triển giáo dục, bảo quản, sử dụng tài sản: Tốt .

4.Về công tác xây dựng đội ngũ: Bồi dưỡng xây dựng tập thể sư phạm: Tốt –

Xây dựng các Đoàn thể: Vững mạnh.

5.      Về công tác quản lý chỉ đạo:- Thực hiện kế hoạch; Công tác kiểm tra; Nền

nếp Hành chính - Chuyên môn; Công tác phối hợp; Tham gia các phong trào của Ngành:  Tốt.

            6.  Về công tác thi đua: Đơn vị đạt danh hiệu thi đua Tiên tiến Xuất sắc – Duy trì giữ vững Trường chuẩn Quốc gia và chuẩn Thư viện Tiên Tiến.

7.   Về công tác xây dựng Đảng:

- Giới thiệu quần chúng ưu tú học bồi dưỡng cảm tình Đảng: 04 người.

- Phát triển Đảng viên: 03 đ/c.

 

  III.  Các Nhiệm Vụ Và Giải Pháp Chủ Yếu. 

 

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn – An ninh quốc phòng

 

Lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, mục tiêu

công tác chuyên môn, thực hiện đúng  chính sách pháp luật của nhà nước cụ thể là:

      -   Triển khai đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

      -    Thu nhận học sinh vào trường đúng độ tuổi, hồ sơ hợp lệ. Thực hiện tốt và duy trì đạt chuẩn công tác PC. THCS.

-         Đảm bảo thực hiện giáo dục toàn diện, coi trọng giáo dục đạo đức học sinh,

ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.

-         Tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên và học tập của

học sinh.

-         Quản lý tốt nền nếp giảng dạy chính khoá, dạy thêm trong nhà trường theo đúng

chủ trương của Ngành.

      -   Bảo quản, sử dụng triệt để và tu sửa kịp thời cơ sở vật chất phục vụ tốt công tác Dạy – Học.

      -    Bảo đảm yêu cầu Vệ sinh môi trường; Cảnh quan trường học; Công tác vệ

sinh lớp học; Phòng làm việc đúng nơi qui định; Trồng cây bóng mát trong trường.

-         Thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục hướng nghiệp – Duy trì tốt các lớp

học nghề phổ thông.

-         Tổ chức tốt việc trực bảo vệ cơ quan nhất là trong dịp tết ngày lễ và trong Hè.

Phối hợp với các địa phương  tăng cường công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo điều kiện học sinh tham gia học tập thuận lợi.

 

2..Lãnh đạo công tác đoàn thể

- Phát huy vai trò của các đoàn thể trong khối đoàn kết nội bộ nhằm góp phần

vận động CB.GV.NV thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Tiếp tục  xây dựng và giữ vững  các đoàn thể đạt danh hiệu vững mạnh.

a. Công đoàn

     Thực hiện tốt nghị quyết công đoàn đề ra của nhiệm kỳ 2012 – 2015

     Thực hiện tốt vai trò Công đoàn là đòn bẩy, động lực cho CĐV tham gia tốt các

hoạt động phong trào của nhà trường.

b. Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên

-   Tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn viên thanh niên, xứng đáng vai trò thanh niên tiên phong, gương mẫu.

-    Theo dõi, giúp đỡ Đội viên lớn,  đủ tuổi kết nạp vào tổ chức Đoàn.

-   Quan tâm, chỉ đạo sâu sát hoạt động của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

-    Làm tốt các hoạt động xã hội như Về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc di tích lịch sử … ở các địa phương trên địa bàn trường.

 

3.. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng

a. Công tác tư tưởng chính trị

      -    Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng trong CB.GV.NV, phát huy truyền thống

yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, xây dựng tình đoàn kết thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau.

-         Lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể vận động CB.GV.NV chấp hành đúng đường

lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định nhiệm vụ của đơn vị.

b. Thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương

đạo đức Hồ Chí Minh “ trong năm 2013 đơn vị nhà trường cần quán triệt một số nội dung sau:

. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục tạo sự nhận thức cao về nhận thức

trong đội ngũ  CB.GV.NV về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“ trong giai đoạn hiện nay.

. Gắn các nội dung và hình thức tiến hành cuộc vận động với các nhiệm vụ

chính trị và phong trào thi đua của đơn vị.

. Lôi cuốn tất cả CB.GV.NV và học sinh trong đơn vị tiếp tục tham gia thực hiện

việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đó là nhân tố quyết định sự thành công của cuộc vận động.

. Sử dụng nguyên tắc “ nêu gương “ trong thực hành đạo đức của Hồ Chí Minh.

Các cán bộ chủ chốt ( Hiệu Trưởng, các phó HT, Chủ tịch công đoàn – Bí thư Đoàn thanh niên – TPT đội – Trưởng ban thanh tra nhân dân – các Tổ Trưởng  và Đảng viên phải nêu cao vai trò gương mẫu, phải làm gương trước trong việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

. Lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân, phát huy vai trò giám sát của Ban

thanh tra nhân dân trong lĩnh vực đạo đức lối sống ở cơ quan đơn vị và nơi cư trú.

. Tiếp tục học tập nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh các

chuyên đề của cấp trên triển khai.

c. Công tác cán bộ

            - Tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng CB.GV.NV trong đơn vị.

- Tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ và ra nghị quyết  về việc bổ nhiệm, miễn

nhiệm, điều chuyển, kỷ luật, khen thưởng ... đối với những cán bộ trong đơn vị.

d. Công tác kiểm tra, giám sát

Thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra từng năm cụ thể:

Giám sát việc thực hiện “ Dân chủ hóa trường học”; Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, chế độ trách nhiệm của cán bộ đảng viên, công chức viên chức trong thi hành nhiệm vụ phục vụ nhân dân; Việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ công chức viên chức nhà nước; Việc thực hiện “ Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” theo chỉ thị 10 – CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo nghị quyết TW4 – Khóa XI.

   Kiểm tra việc Đảng viên thực hiện chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ,

Nghị Quyết, chỉ thị của Đảng; Việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Công tác tạo nguồn và phát triển Đảng viên; Kiểm tra Đảng viên trong chi bộ chấp hành Điều lệ Đảng, chấp hành chỉ thị, nghị quyết của chi bộ, quy định về 19 điều Đảng viên không được làm và các quy định của địa phương nơi cư trú.

đ. Xây dựng củng cố tổ chức cơ sở Đảng và phát triển Đảng viên

Trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Chi bộ tập trung chỉ đạo một số công tác trọng tâm sau:

            - Chỉ đạo triển khai, học tập các chỉ thị, nghị quyết theo sự chỉ đạo của Tỉnh, của Huyện và của Đảng bộ Xã.

- Chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm theo chỉ thị của cấp trên.

- Thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc

tập trung dân chủ,  chế độ tự phê bình và phê bình, Đảng viên chấp hành điều lệ Đảng, nền nếp sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ.

- Tiếp tục theo dõi, giúp đỡ các đ/c Cảm tình Đảng. Phát hiện giới thiệu những

quần chúng ưu tú học lớp Cảm tình Đảng nhằm tạo nguồn dồi dào cho chi bộ. Phấn đấu đạt tỷ lệ Đảng viên trong đơn vị là 20%.             

- Tăng cường phát triển Đảng viên đảm bảo số lượng theo kế hoạch và đạt chất

lượng.

 

                        Đăng ký thi đua: Năm 2013 Chi bộ đạt  “Trong sạch vững mạnh”.

 

                                   T/M CHI ỦY

                                                                                                    BÍ THƯ

 

 

 

 

                                                                                                Lê Đình Quốc

 

 

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT