Liên hệ web
  
Tình hình công tác tháng 11/2012

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐT DIÊN KHÁNH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                                         Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 


Số:......../BCT-THCS.NH                                                 Diên Phước, ngày  19 tháng 11  năm 2012

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH CÔNG TÁC THÁNG  11

NĂM HỌC 2012-2013

 

I. TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ:

1.      Lớp – Học sinh

Khối

T.số tháng trước

T.số tăng

T.số giảm

T.số hiện nay

% ch.cần

HS bỏ học

Lớp

HS

Lớp

HS

Lớp

HS

Lớp

HS

SL

%

6

7

245

 

 

 

 

7

245

99.1

 

 

7

8

272

 

 

 

1

8

271

99.4

1

0.4

8

7

216

 

 

 

1

7

215

98.8

1

0.5

9

7

205

 

 

 

 

7

205

99.0

 

 

T.cộng

29

938

0

0

0

02

29

936

99.0

2

0.2

 

            * Kèm danh sách học sinh tăng giảm trong tháng.

 

2.      Cán bộ quản lý – Giáo viên – CNV:

T.số

Nữ

CBQL

T.Bị

TPT

GV

Công nhân viên: 07 – Chia ra

Kế tóan

Văn thư

Thư viện

Y Tế

Bảo vệ

68

44

03

02

01

55 – 1,9

01

01

01

01

03

 

  • Những thay đổi nhân sự trong tháng:

Mục

Ghi chú

Mục

Ghi chú

Thừa: 0

 

Chuyển đi: 0

 

Thiếu: 0

 

Chuyển đến: 0

 

Vắng: 01

Hàng Ý Trâm (Văn): Hộ sản

 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG:

1.      Công tác CSVC:

·         Tu sửa, đóng mới, mua sắm, xây dựng phòng ốc, trang thiết bị, sách báo ( Tổng giá trị - 77,2 Tr.$ )

Trong đó:

+ Tu sửa:  00Tr.$

+ Mua sắm: - 10 máy Vi tính – 61Tr.$ (nguồn học phí)

- 01 bàn kính & 20 ghế văn phòng – 11,8Tr.$ (nguồn học phí)

- 282 bản sách – 4,4 Tr.$ (trong ngân sách)

 

·         Kết quả thu – chi các loại kinh phí trong tháng:

 

Hạng mục

Thu

Chi

Tạm ứng cho hoạt động

Ghi chú

Trong ngân sách

411,5Tr.$

411,5Tr.$

00

 

Ngoài ngân sách

  50,8Tr.$

124,2Tr.$

4,5Tr.$

 

 

 

2.      Công tác Dạy và Học:

a.Giáo dục Đạo đức:

a.1 Hoạt động ngoài giờ:

+ Triển khai  chủ điểm giáo dục tháng 11.

+ Triển khai chương trình “Thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông”

+ Triển khai và thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh và VSMT.

 

a.2 Hoạt động Đảng - Đoàn thể:

+ Chuẩn bị kế hoạch kiểm điểm tự phê bình & phê bình tập thể Chi bộ - Đảng viên theo nghị

quyết TW4. Đánh giá xếp loại chất lượng Chi bộ & Đảng viên năm 2012.

+ Lấy ý kiên nhận xét Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú.

+ Công đoàn – Đoàn thanh niên phối hợp cùng nhà trường:

-          Tổ chức sinh hoạt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)

-          Tham gia tốt Hội thi Giáo viên dạy giỏi trường.

+ Liên đội TNTP.HCM: Báo cáo chuyên đề Học tốt, kết quả có 867 tiết học tốt.

 

a.3 Thực hiện nền nếp:  100% học sinh thực hiện tốt nội quy trường lớp.

 

a.4 Những biểu hiện chưa tốt: Học sinh vẫn còn có hiện tượng trốn học, vi phạm luật ATGT, ý thức bảo quản tài sản chung.

 

b. Giáo dục Văn hóa – Khoa học:

b.1 Biện pháp chỉ đạo:

+ Tiếp tục hoàn thiện các lọai hồ sơ quản lý cấp-tổ.

+ KSCL học sinh giữa HK I – Tập huấn cho gíao viên chương trình VEMIS.

         + Tham gia thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp Huyện

         + Cấp – Tổ triển khai các văn bản chỉ đạo về chuyên môn của ngành.

         + Tổ chức dự giờ thăm lớp có học sinh hòa nhập.

         + Thi Olympic Toán , Tiếng Anh vòng tự luyện.

         + Kiểm tra đồng loạt Văn, Toán, Tiếng Anh.

 

b.2 Kết quả thực hiện:

         + Hòan thành các kế hoạch đề ra.

         + Việc thực hiện chương trình: Còn thiếu từ 2 – 3tiết, đối với các bộ môn văn-tóan.

         + Hoạt động ngoài giờ và dạy môn tự chọn: Thực hiện nghiêm túc theo PPCT.

         + Sọan bài trình chiếu:   30    bài  - Thực hiện trên lớp:   45  tiết.

         + Dự giờ:   198 tiết. BQ:  3,6    tiết/GV – BGH: 15  tiết

         + Kết quả thi học sinh giỏi cấp Huyện: đạt 11hs/10hs theo kế họach, xếp thứ 3/huyện.

 

         + Chất lượng bộ môn từ TB trở lên:

Môn

Khối 6 (%)

Khối 7 (%)

Khối 8 (%)

Khối 9 (%)

Văn

65.2

67.5

69.8

72.2

Toán

74.4

74.5

66.0

70.2

Tiếng Anh

72.1

66.4

62.1

63.4

  

b.3 Đồ dùng dạy học:

+ Số lượt mượn: 104 lượt  - Số tiết có sử dụng ĐDDH: 1.423 tiết.

+ Tự làm: 0 – Tu sửa: 0 - Mua sắm ĐDDH ( 00Tr.$).

+ Phát động cuộc thi ý tưởng làm Đồ dùng dạy học cấp trường.

 

b.4 Ngoại khóa:  Tổ chức quy mô tòan trường với chủ đề « Tôn sư trọng đạo »

 

     c. Tổ chức Lao động – Học nghề – Trồng cây – Văn thể mỹ:(nêu số lượng và kết quả )

c.1.  LĐVS trường lớp:  27 lượt. – Với: 700 hs tham gia – Kết quả: tốt

 

c.2. Giáo dục hướng nghiệp: Triển khai chuyên đề 3 “ Tìm hiểu nghề và bản thân ”

 

c.3. Học nghề phổ thông:

-         Lớp 9 tham gia: 120 hs – Dự thi: 120/206 hs – Tỉ lệ: 58,3 % - Công nhận: 58,3%/T.sốhs

-         Lớp 8 tham gia:.........hs/ T.số hs:....................- Tỉ lệ:............%

 

c.4. Trồng cây: 11 Trong đó: Cây bóng mát: 10         - Cây cảnh: 01

 

c.5. Y tế học đường:

-         Chăm sóc sức khỏe ban đầu:  48 lượt             - Thành tiền: 171.000$

-         Số lần sơ cấp cứu:  00 lần – Số vụ bồi thường BHTT : 03

-         Liên hệ Đội vệ sinh phòng dịch phun thuốc tiêu độc, khử trùng phòng chống dịch bệnh.

-         Chuyên đề: Tuyên truyền phòng chống bệnh Cúm H5N1 và Tay chân miệng.

-         Kiểm tra vệ sinh môi trường : 29 lượt – xếp loại Tốt

 

c.6. Thư viện:

-         Phát triển sách : 282 bản 

-         Số báo, tạp chí phục vụ: 10 lọai

-         Tổ chức tốt phong trào bạn đọc, đạt 280 lượt.Trong đó: HS: 180     - GV: 85

-         Tổng kết cuộc thi Vở sạch – Chữ đẹp dành cho học sinh khối 6

-         Trưng bày sách mới và giới thiệu sách theo chủ đề 20/11

 

c.7. Họat động Văn thư, lưu trữ: Cập nhật đầy đủ, kịp thời.

            - Văn bản đến: 06 - Văn bản đi: 05

            - HS chuyển đến:        00 - HS chuyển đi:      00

 

c.8. Họat động Kế toán :  - Thực hiện đúng nguyên tắc thu chi

            - Thực hiện Hồ sơ xét thâm niên – Quyết toán chi trả chế độ hướng dẫn tập sự - Bồi dưỡng HSG... đúng quy định.

 

c.9. Họat động Bảo vệ :   - Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao

            - Tình hình bảo quản tài sản, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí điện nước: Tốt

            - An ninh trật tự trường học bảo đảm

 

 d.Công tác Phổ cập GD.THCS (ĐN: Đầu năm; HN: Hiện nay)

Địa bàn

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Ghi chú

ĐN

HN

ĐN

HN

ĐN

HN

ĐN

HN

D. Phước

 

 

 

 

 

 

5

7

(02 lớn tuổi)

D. Thọ

5

5

6

6

6

6

6

6

 

D. Lâm

 

 

 

 

 

 

8

8

 

D. Đồng

 

 

8

8

7

7

 

 

 

T.Cộng

5

5

14

14

13

13

19

21

 

 

 

đ. Công tác khác:

-         Thực hiện kế hoạch mua sắm theo kế hoạch được duyệt

-         Rà sóat lại quy chế chi tiêu nội bộ năm 2012.

-         Họp Ban đại diện CMHS, tổ chức ngày 20.11

 

e.       Đánh giá chung: Hòan thành tốt kế họach tháng

 

f.       Đề nghị: Không

 

·         Ghi chú:                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

- B/c PGD&ĐT 2bản vào 20 hàng tháng                                    

- Lưu VT (1 bản)

 

                                                                                                             Phạm Văn Lang                  

 

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH TĂNG – GIẢM TRONG THÁNG

NĂM HỌC 2012-2013

 

TT

Họ và tên học sinh

Lớp

Thường trú

Họ & tên cha hoặc mẹ

Lý do tăng

Lý do giảm

HĐN

CT

BH

CT

SK

CV

 

Tháng 11/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Mai Xuân Hiệp

7/1

D.Phước

Mai Xuân Quý

 

 

X

 

 

 

2

Nguyễn Tấn Hùng

8/6

D.Đồng

Nguyễn Tấn Tín

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT