Liên hệ web
  
Lý lịch trích ngang của GV tổ Ngữ văn năm học 2012-2013

TT

Họ và tên

Năm sinh

Nhiệm vụ được giao

ĐV

TN

ĐV

Đảng

viên

Đăng ký danh hiệu

Trình độ CM

Nam

Nữ

1

Nguyễn Thị Tư

 

 

1966

Dạy lớp 9/3,4;8/6

 

X

ĐV

LĐTT

Đ H

2

Lý Thị Kim Oanh

 

 

1965

Dạy lớp 9/6; 8/2,3+ CN 9/6

 

X

ĐV

LĐTT

Đ H

3

Lê Thị Bạch Vân

 

 

1968

Dạy lớp 7/6,7,8; 8/5

 

X

 

LĐTT

Đ H

4

Nguyễn Th Thanh

      Thuyền

 

1977

Dạy lớp 6/2,3,5,6

 

X

 

LĐTT

Đ H

5

Lê Thị Ngọc Liên

 

 

1980

Dạy lớp 7/1,2,3;8/4

 

X

 

CSTĐCS

Đ H

6

Hàng Ý Trâm

 

 

1977

( hộ sản )

 

X

ĐV

LĐTT

Đ H

7

Lê Thị Kiều Thu

 

 

1966

Dạy lớp 6/1,7;8/1+ CN 8/1

 

X

 

LĐTT

Đ H

8

Trần Thị Thu Điệp

 

 

1968

Dạy lớp 9/1,2;8/7 + CN 9/1

 

X

 

LĐTT

Đ H

9

Lê Thị Minh Hải

 

 

1983

Dạy lớp 9/5,7; 7/4,5

ĐV

X

 

CSTĐCS

Đ H

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Bá Thọ - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web này: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT