Liên hệ web
  
KẾ HỌACH Hội thi giáo viên dạy giỏi trường năm học 2012-2013

PHÒNG GIÁO DỤC&ĐT DIÊN KHÁNH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                    Diên Phước, ngày 26  tháng 9  năm 2012

KẾ HỌACH

Hội thi giáo viên dạy giỏi trường năm học 2012-2013

------------------0--------------------

Căn cứ vào Thông tư 21/2010/BGD&ĐT. Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông;

Căn cứ Kế hoạch năm học 2011-2012 của Trường THCS Nguyễn Huệ;

     Trường THCS Nguyễn Huệ xây dựng Kế hoạch hội thi GV dạy giỏi trường như sau:

 

I. Mục đích và yêu cầu:

 1. Mục đích hội thi:

-            Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu GV dạy giỏi các cấp.

-            Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong nhà trường, tạo cơ hội cho CB.GV tự học và sáng tạo, phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến.

-            Làm căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế họach đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của GD.

 

 1. Yêu cầu của hội thi:

-         Được tổ chức theo các môn học được quy định trong chương trình giáo dục PT.

-         Bảo đảm tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy .

 

 II. Điều kiện tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường:  

1.    Có ít nhất 1 SK.KN hoặc đề tài KHSPƯD, được công nhận, xếp loại và đã triển khai có hiệu quả trong giảng dạy hoặc giáo dục đạo đức học sinh.

2.    Đạt chuẩn đào tạo và giảng dạy liên tục từ  3 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp được đánh giá cao.

 

III. Nội dung và hình thức thi giáo viên dạy giỏi:

 1. Báo cáo SK-KN họăc đề tài KHSPƯD trong 4 năm học gần nhất và nội dung đề tài phải được thiết lập theo mẫu quy định.
 2. Bài kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục hoặc những hiểu biết về chủ trương, định hướng đổi mới giáo dục.

-            Hình thức: Bài thi thực hành “Trình chiếu 1 tiết dạy bằng chương trình powerpoint”

-            Thời lượng: 60 ph, gồm 2 phần:

+ Phần 1 (2 điểm – 10ph): Chép nội dung bài dạy từ USB cá nhân vào máy tính, đặt tên và lưu file.

+ Phần 2 (8 điểm – 50ph): Dùng chương trình powerpoint, thiết lập 4 slide, theo trình tự bài dạy và trình chiếu.

 

 1. Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình, tại lớp học. Trong đó 1 tiết tự chọn và 1 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm.

* Cả 3 nội dung trên đều phải thực hiện theo quy trình nhóm giám khảo chấm độc lập.

 

IV. Đánh giá kết quả: Giáo viên đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp trường đạt các yêu cầu sau:

1. SK.KN hoặc đề tài KHSPƯD đạt 6  điểm trở lên.

2. Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên.

3. Hai tiết dạy tại lớp đạt lọai khá trở lên, trong đó có 1 tiết phải đạt loại giỏi.

 

V. Lịch thực hiện:

 1. Ngày 01.10 đến 08.10.2012:

-         Giáo viên đăng ký tham gia hội thi, tổ chuyên môn tổng hợp, báo cáo về văn phòng.

-         Giáo viên Đăng ký SK.KN hoặc đế tài KHSPƯD

 1. Ngày 11.10.2012: Khai mạc hội thi, công bố quyết định thành lập ban tổ chức.
 2. Ngày 25.10.2012: Tổ chức thi thực hành bài kiểm tra năng lực.
 3. Ngày 05.11 đến 13.11.2012: Dự giờ, đánh giá tiết dạy tự chọn và bốc thăm tiết dạy thứ hai
 4. Ngày 15.11.2012: Dự giờ, đánh giá tiết dạy bốc thăm
 5. Ngày 05.12.2012: Đánh giá, xếp lọai SK.KN hoặc  đề tài KHSPƯD.
 6. Ngày 08.12.2012: Họp Hội đồng giám khảo – Ban tổ chức hội thi.
 7. Tổng kết hội thi – Cấp giấy chứng nhận.

VI/ Nội quy hội giảng :

 

   A/ Đối với GV hội giảng:

1.  Chấp hành sự điều hành của BGH & Hội đồng giám khảo.

2.  Đăng ký đầu bài dạy – môn- lớp (theo phân phối chương trình của tuần hội giảng) cho

     Tổ trưởng chuyên môn. (Tổ trưởng chuyên môn lập danh sách theo mẫu đã thông báo và nộp về CM đúng thời gian quy định)

3. Nộp lại giáo án (soạn vi tính) cho nhóm giám khảo sau khi dạy. Sau khi dạy xong, ở lại cùng với Giám khảo tổ chức khảo sát chất lượng học sinh.

4.  Tự chuẩn bị mọi công việc phục vụ cho tiết dạy: ĐDDH  -  Dặn dò HS chuẩn bị bài, làm    bài  tập, tham gia xây dựng bài, giữ gìn trật tự trước, trong và sau giờ học, chuẩn bị giấy kiểm tra (tuyệt đối không được gợi ý những vấn đề có nội dung thuộc  kiến thức bài mới)

5.   Không tham khảo trước ý kiến của nhóm giám khảo.

6.   Sắp xếp 2 băng ghế cuối phòng để giám khảo và giáo viên dự làm việc .

  B/  Đối với Giám khảo :

         1. Nghiên cứu kỹ nội dung bài dạy và yêu cầu của các điều đánh giá tiết dạy.

         2. Giữ gìn trật tự khi đang dự giờ.

          3. Không trao đổi riêng với giáo viên hội giảng về giáo án và các vấn đề có liên quan đến việc đánh giá tiết dạy.

          4. Cho điểm đúng qui trình và tuyệt đối giữ bí mật.

          5. Chuẩn bị nội dung kiểm tra và tổ chức  kiểm tra (Từ 10 –15 phút) cùng với giáo viên dạy.

          6. Tổ chức việc họp góp ý, đánh giá xếp loại tiết dạy.

   C. Đối vơí Giáo viên dự giờ :

         1. Nghiên cứu bài dạy của giáo viên hội giảng.

         2. Giữ gìn trật tự khi đang dự giờ.

          3. Dự nghe góp ý tiết dạy –Tham gia góp ý tiết dạy.

   D.  Đối với Ban Giám hiệu:

          1. Sắp xếp bố trí phòng để giáo viên dạy – nhóm giám khảo làm việc .

          2. Cung cấp các loại hồ sơ – biểu mẫu .

          3. Tổng hợp kết quả và tổng kết Hội giảng.

   E.  Đối với lực lượng phục vụ:ï

          1. Thư viện – thiết bị: Cung cấp đủ và kịp thời : SGK – STK – ĐDDH cho GV dạy, giám khảo trước và trong ngày hội giảng.

          2. Bảo vệ : Giữ gìn trật tự – phục vụ nước uống – điểm giờ.

*  Lưu ý : Tiết dạy  kéo dài quá 5 phút : không xếp loại

 

* Kèm kế họach:

-         Danh sách giáo viên dự thi.

-         QĐ thành lập Ban tổ chức hội thi.

-         QĐ thành lập Hội đồng giám khảo.

-         Bản tổng hợp đánh giá SK.KN hoặc đề tài KHSPƯD (kèm phiếu đánh giá theo mẫu)

-         Bản tổng hợp đánh giá bài kiểm tra năng lực (kèm phiếu đánh giá theo mẫu)

-         Bản tổng hợp đánh giá bài giảng (kèm phiếu đánh giá theo mẫu).

-         Báo cáo tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi trường và cấp giấy chứng nhận.

 

Nơi nhận:                                                                                Hiệu trưởng                          

- Phòng GD&ĐT: Để báo cáo

            - Các tổ chuyên môn: Để thực hiện

            - Lưu VT                                                                               

Phạm văn Lang                                             

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT