Liên hệ web
  
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ NĂM HỌC 2012-2013

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

NĂM HỌC 2012-2013

 

Hiệu Trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ căn cứ vào:

-          Thông tư 12/2011/TT-BGD&ĐT. V/v Ban hành Điều Lệ Trường THCS;

-          Quyết định 04/2000/BGD-ĐT. V/v Ban hành Quy chế dân chủ trường học;

-          Quyết định 06/2006/BNV. V/v Ban hành Quy chế đánh giá, xếp lọai CB.GV.NV;

-          Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2012-2013  và các văn bản hướng dẫn hiện hành;

-          Xét năng lực, đạo đức của CB.GV.NV.

Để phân công nhiệm vụ và đề ra Quy chế  hoạt động của đơn vị như sau:

 

A.    PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ.

I. BAN GIÁM HIỆU.

  • Hiệu Trưởng : Phụ trách chung – Kế họach – Tổ chức - Tài chính – Thi đua.
  • Phó Hiệu Trưởng thứ 1: Phụ trách C.Môn – HĐ Ngoài Giờ - Phổ cập – TDTT – Trực điểm trường Diên Đồng vào tuần chẵn (5 việc)
  • Phó Hiệu Trưởng thứ 2: Phụ trách LĐ.XD.CSVC - Hướng nghiệp - Dạy nghề - Thống kê - Bảo Hiểm - Tài chính - Đoàn Thể - Văn nghệ – Tổ trưởng Tổ Văn phòng - Trực điểm trường Diên Đồng vào tuần lẻ (9 việc)
  • Thư Ký Hội Đồng: Giáo viên Lê Văn Quang.

 

II. CÁC HỘI ĐỒNG:

Tên Hội Đồng

Thành phần gồm:

H.Đ Trường

Theo QĐ 290/2011/PGD

Giáo Dục

BGH + BT Chi Bộ + CT CĐoàn + TK.HĐ + BT Đoàn + TT.CM + TPT + CT.Hội PH + GV có kinh nghiệm.

Thi Đua

Hiệu Trưởng (TB) + CT.CĐ.CS (Phó Ban Trực) +  BT Chi Bộ + H.Phó + TK.HĐ + BT Đoàn + TT.CM + TPT + TB Thanh tra ND.

Kỷ Luật

Thành lập khi cần

BGH + CT.CĐoàn + BT Chi Bộ + TK.HĐ + BT Đoàn + TT.CM + TPT + TB Thanh tra ND + CT.Hội PH + GVCN có HS vi phạm.

 

III. CÁC BAN.

Tên Các Ban

Trưởng Ban

Uy Viên

Lao Động – Chia ra:

+ Tổ Trang Trí:

+ Tổ Kỹ Thuật:

+ Tổ Y Tế H.Đường

Lê Đình Quốc

+ Tiến Minh

+ Q.Khánh

+ Thiện Bài

  Song Thương - Hữu Hùng - Tấn Minh

à Thùy Giang – Thị Thành – Văn Quang

à  Ngọc Hòa – Bá Tuấn

à Tấn Minh – Hữu Hùng – Văn Trãi

Thanh Tra nhân dân

Quỳnh Phương

Xuân Đông – Thùy Giang – Thanh Thảo – Q.Khánh.

HĐ.Ngoài Giờ

Kim Liên

Trãi - Tư – Ngọc Tấn – Dân – Các khối trưởng CN

GD Thể chất – Y tế

Văn Lang

Theo quyết định (UV Trực: Ng. Kiển – Thiện Bài)

Văn Nghệ

Văn Trãi

Hồng Phụng – Tiến Minh - Mỹ Cẩm – Thu Hương

PC Bão Lụt-Ch.Nổ

Đình Quốc

Theo quyết định

 

 

IV. CÁC TỔ

 

Tên Tổ

Số lượng

Tổ Trưởng

Tổ Phó

Văn

09

Nguyễn Thị Tư

Lê Thị Kiều Thu

Toán

12

Nguyễn Văn Trường

Nguyễn Thị Kim Thoa

Vật Lý –Công Nghệ

06

Lê Xuân Vỹ

Nguyễn Thị Quỳnh Phương

Hóa –Sinh

07

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Ngô Thị Bảo Trâm

Tiếng Anh

06

Phạm Huỳnh Huyền

Nguyễn Văn Dũng

Sử-Địa-Công Dân

08

Trần Thị Sa

Quang Thị Lệ Hiền

Thể Dục-Nhạc-Họa

08

Nguyễn Kiển

Lê Đức Quang

Văn phòng

12

Lê Đình Quốc

 

Chủ Nhiệm

29 lớp

Phạm Văn Lang

K.6: M.Hà - K.7: Lệ Hiền

K.8: Xuân Hoa - K.9: K.Oanh.

 

V. CÁC BỘ PHẬN KHÁC:

 

TT

Bộ phận

Người phụ trách

Chức vụ

1

Tổng phụ trách Đội TNTP.HCM

Nguyễn Văn Trãi

Giáo viên

2

Thiết bị & Phòng bộ môn Hóa-Sinh

Đặng Quang Khánh

GV chuyên trách

3

Vi tính & Phòng bộ môn Vật lý

Nguyễn Ngọc Hòa

Giáo viên

4

Phòng Tin học

Lê Bá Tuấn

Giáo viên

5

Y tế & Phục vụ

Trần Thị Thiện Bài

Y sĩ

6

Văn thư & Thủ quỹ

Nguyễn Huỳnh Tú

Nhân viên

7

Thư viện

Huỳnh Thị Quốc Dân

Nhân viên

 

B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Tổ Trưởng Chuyên Môn :

1.      Quản lý 7 khâu cơ bản: (1) Soạn - (2) Giảng - (3) Kiểm tra chế độ điểm- chấm trả (4) Dự giờ - (5) SH Tổ; (6) Thực hành-NK - (7) Chủ nhiệm- công tác khác.

2.      Phân công giáo viên coi kiểm tra đồng loạt theo định kỳ, giáo viên dạy thay.

3.      Phân công nhiệm vụ cho Tổ phó chuyên môn phù hợp với tình hình của tổ.

4.      Chọn cử nhóm trưởng bộ môn từng khối lớp.

5.      Đề xuất kịp thời với BGH về tình hình của tổ, kể cả dạy thêm, học thêm.

 

II. GV Bộ Môn:

1.      Thực hiện đầy đủ 7 khâu cơ bản của người giáo viên theo quy định.

2.      Thực hiện nghiêm túc TT 17/2012/BGD-ĐT “Quy định về dạy thêm”.

3.      Quản lý nền nếp học sinh trong quá trình giảng dạy.

4.      Tham gia đánh giá xếp loại học sinh vào cuối học kỳ và cả năm.

5.      Trực tiếp mời và làm việc với PHHS khi cần thiết

 

III.GV Chủ Nhiệm lớp :

1.      Quản lý nền nếp, đạo đức học sinh trong quá trình học tập và rèn luyện.

2.      Báo cáo và vận động kịp thời các trường hợp học sinh bỏ học.

3.      Dự kiến xếp loại Hạnh kiểm HS từng học kỳ và cả năm .

4.      Lập đầy đủ các loại hồ sơ của từng học sinh theo quy định.

5.      Thông tin liên lạc với PHHS về tình hình học tập rèn luyện của HS.

6.      Thu các loại tiền theo quy định, lập biên lai, chứng từ  nhận – trả hợp lệ.

IV. GV Trực Ban :

Trực nghịch xuất: 3 ngày/người – Thứ 3; 4; 5 và Thứ 6; 7; 2 để chào cờ.

1.      Có mặt trước mỗi buổi học 30 phút.

2.      Theo dõi nền nếp HS – GV trong suốt buổi học.

3.      Hướng dẫn Đội Sao Đỏ làm việc.

4.      Nhắc nhở , đôn đốc các lớp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

5.      Ghi lại diễn biến, nhận xét và đề nghị vào sổ trực. Những trường hợp khẩn cấp phải báo ngay cho BGH trực trong buổi.

6.      Lập biên bản những việc xảy ra trong buổi học ( khi cần thiết ).

7.      Quản lý sổ đầu bài ( kiểm tra lại sau mỗi buổi học ).

8.      Dự sơ kết thi đua hàng tuần ( vào ngày thứ 5) của Đội sao Đỏ.

9.      Chuẩn bị chương trình và nội dung nhận xét trong sinh hoạt chào cờ đầu tuần.

V. Thư ký Hội đồng:

  1. Chuẩn bị và lập biên bản các kỳ họp: Hội đồng-Liên Tịch– Hội nghị – ĐH. PHHS.
  2. Theo dõi toàn bộ các hoạt động giáo dục, thông tin, liên lạc giúp hiệu trưởng chỉ đạo kịp thời các mặt hoạt động giáo dục toàn diện trong nhà trường.

VI. Tổ Văn phòng:

-          Có quy định riêng do HP.LĐ triển khai.

-          GV tổ văn phòng có tiết dạy trên lớp, phải tham gia sinh họat theo tổ CM

VII. Phụ Trách Phổ Cập THCS:

·         Kim Liên (HP.CM): 02 Xã : Diên Phước - Diên Thọ

·         Lê Đình Quốc (HP.LĐ): 02 Xã: Diên Lâm - Diên Đồng.

 

C. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC.

I. Hội họp.

Nội Dung

Thời gian thực hiện

Họp Hội Đồng – Họp BCH Công đòan

14h30. Thứ năm Tuần 1/ hàng tháng.

Họp Chuyên môn Cấp & SH Tổ

14h30. Thứ năm Tuần 2/ hàng tháng.

Sinh hoạt Đoàn Thể

14h30. Thứ năm Tuần 3/ hàng tháng.

Sinh hoạt Tổ & xếp loại hàng tháng

14h30. Thứ năm Tuần 4/ hàng tháng.

Sinh hoạt lớp hàng tuần

K.sáng tiết 1/Thứ 7; K. chiều tiết 5/Thứ 7

Sinh hoạt Nhóm Bộ môn

Do Nhóm trưởng sắp xếp.

Giao Ban GV.BTVH

08h00. Thứ Năm hàng tuần

Họat động ngòai giờ lên lớp

Chào cờ tuần lẻ–SH lớp tuần chẳn

Tổ chức chia tay CB.GV.NV nghỉ hưu

HK.1, ngày 20.11 – HK.2, ngày 19.5

 

II. Trang phục.

  1. Khi lên lớp và Dự giờ:

- Nam GV: Bỏ áo vào quần - Ao sơ mi - Dép có quai hậu. Không mặc áo thun.

- Nữ GV:  Áo dài; Comple; Quần tây - Ao sơ mi (thun có cổ). Không mặc quần thun bó.

- GVTD: Theo trang phục quy định của GV.TD. Không mặc áo quảng cáo rượu, thuốc lá.

- Nhân viên: Nếu lên lớp phải có trang phục như  giáo viên.

  1. Tham dự  các ngày Đại hội – Lễ 20.11 - Khai trường - Sơ, Tổng kết:

100% CB.GV.NV trang phục truyền thống

 

III. Thu góp tiền hiếu –hỉ:

Theo quy định Công Đoàn, các tổ không được tự ý ứng chi rồi trừ qua lương. (VD: Chi liên hoan, thăm hỏi.....)

 

IV. Theo dõi đánh giá, xếp lọai và xét thi đua CB.GV.NV:

1. Tuần 4/ tháng: Tổ công đòan sinh họat, đánh giá xếp lọai.

2. Cuối học kỳ: Căn cứ theo QĐ 06/2006/BNV

-         Mỗi CB.GV.NV lập bản tự nhận xét (theo mẫu) và thông qua tổ công đòan.

-         Tổ công đòan đánh giá, xếp lọai, xếp thứ tự các thành trong tổ (theo mẫu).

-         Hội đồng Liên tịch (Thi đua) căn cứ vào kết quả của các tổ để xếp lọai CB.GV.NV trong tòan đơn vị và công bố công khai trong hội đồng sư phạm.

     3. Cuối năm học:

-         Căn cứ theo QĐ 06/2006/BNV để thực hiện việc đánh giá, xếp lọai CB.GV.NV theo trình tự như HK.1 và báo cáo về bộ phận TCCB Phòng Giáo dục &ĐT.

-         Lấy kết quả CB.GV.NV được xếp lọai từ khá trở lên để bình xét danh hiệu thi đua LĐTT và CSTĐ các cấp và báo cáo về bộ phận thi đua PGD&ĐT.

 

V. Tổ chức thực hiện:

1. Hiệu trưởng căn cứ vào các văn bản hướng dẫn (nêu trên) để xây dựng kế họach quản lý, chỉ đạo các họat động của nhà trường phổ thông.

2. Các thành viên trong hội đồng sư phạm nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Những khó khăn trong quá trình thực hiện thì phản ảnh cho tổ trưởng chuyên môn; tổ trưởng công đòan; khối trưởng chủ nhiệm. Trong khi chờ đợi BGH giải quyết, các thành viên vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

 

Quy chế này được triển khai trong phiên họp hội đồng sư phạm đầu năm học./.

 

                                                                             Diên Phước, ngày  15  tháng 8 năm 2012

                                                                                                        Hiệu Trưởng

 

 

 

                                                                                                        Phạm Văn Lang

 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT