Liên hệ web
  
DANH SÁCH ĐỘI VIÊN TRƯỞNG THÀNH THAM GIA LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN NĂM HỌC 2011-2012

                                                                                           Diên Phước, ngày.... tháng..... năm 2012
 
DANH SÁCH ĐỘI VIÊN TRƯỞNG THÀNH
THAM GIA LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN
 

STT
HỌ V TN
HL
HK
THUỘC CHI ĐỘI
1
Trần Nh Thy
G
T
9/1
2
L Kim Tuyến
G
T
9/1
3
Nguyễn Nhật Linh
K
T
9/1
4
Nguyễn Thành Phước
K
T
9/1
5
Nguyễn Thị Tuyết Sương
K
T
9/1
6
V Ngọc Tấn
K
T
9/1
7
Nguyễn Ngọc Tuyển
K
T
9/1
8
L Thanh Tng
K
T
9/1
9
Nguyễn Thị KimTuyến
K
T
9/1
10
Huỳnh Thiệu nh Tuyết
K
T
9/1
11
Nguyễn Thị i Tiền
G
T
9/2
12
Nguyễn Đình Trung
G
T
9/2
13
Nguyễn Ngọc Uyn
G
T
9/2
14
Mai Thuận Yến
G
T
9/2
15
Hà Uyên Phương
K
T
9/2
16
Huỳnh Thị Mỹ Phương
K
T
9/2
17
Trần Ngọc Tố Quyn
K
T
9/2
18
Nguyễn Phạm Minh Tn
K
T
9/2
19
L Thanh Khnh Trang
K
T
9/2
20
Phạm Nguyễn Khnh Trang
K
T
9/2
21
L Bảo Vy
K
T
9/2
22
L Hồng Vi
K
T
9/2
23
L Thị Kim Dung
G
T
9/3
24
Nguyễn Trần Đức Duy
G
T
9/3
25
Nguyễn Ngọc Bảo H
G
T
9/3
26
V Thị Kiều Hn
G
T
9/3
27
L Thị Thu Hằng
G
T
9/3
28
Trần Nguyễn Hồi Thảo
G
T
9/3
29
Hồ Ngọc Vn Anh
K
T
9/3
30
Đinh Công Bình
K
T
9/3
31
Lê Văn Đạt
K
T
9/3
32
Nguyễn Hữu Đức
K
T
9/3
33
Nguyễn Thị Trc My
K
T
9/3
34
Nguyễn L Hồng Nhi
K
T
9/3
35
Đặng Duy Phong
K
T
9/3
36
Trần Thị Thu Thảo
K
T
9/3
37
Trần Thị Thanh Tuyền
K
T
9/3
38
Trần Thị Như Thùy
G
T
9/4
39
Trần Thị Thạch Thảo
G
T
9/4
40
Nguyễn Khnh Huyền
K
T
9/4
41
Mai Hoàng Hương Mơ
K
T
9/4
42
Trương Minh Phương
K
T
9/4
43
Nguyễn L Bích Quỳnh
K
T
9/4
44
L Thị Kim Thoa
K
T
9/4
45
Phạm Thị Hoài Thương
K
T
9/4
46
Ngơ Trần H Uyn
K
T
9/4
47
Nguyễn Thị Quỳnh Hương
G
T
9/5
48
Phạm Hồng Ngn
G
T
9/5
49
Phạm L Thu Ngn
G
T
9/5
50
Đỗ Hữu Mai Phương
G
T
9/5
51
Đặng Thùy Trinh
G
T
9/5
52
Hng Thị Thanh Xun
G
T
9/5
53
Hồ Tấn Huy
K
T
9/5
54
V Chí Khải
K
T
9/5
55
Huỳnh nh Nhựt
K
T
9/5
56
Đoàn Thị Thủy Tiên
K
T
9/5
57
Nguyễn Thị Hồng Vn
K
T
9/5
58
Trần Chiến
K
T
9/5
59
Nguyễn Ngọc Chiến
G
T
9/6
60
Phạm My My
G
T
9/6
61
Nguyễn V Anh Thương
G
T
9/6
62
Nguyễn Thị Kiều Dung
K
T
9/6
63
Nguyễn Thành Đạt
K
T
9/6
64
Nguyễn Thị Hoa
K
T
9/6
65
Phan Minh Huy
K
T
9/6
66
L Minh
K
T
9/6
67
Đoàn Thị Yến Nhi
K
T
9/6
68
L Ngọc Anh Thy
K
T
9/6
69
Đặng Thị Bích Trâm
K
T
9/6
70
Trần Thị Thy Trang
K
T
9/6
71
Trần Thị T Trinh
K
T
9/6
72
Nguyễn Thị Hồng Vn
K
T
9/6
73
Nguyễn Thị Hồng Vng
G
T
9/7
74
Nguyễn Minh Nhật
G
T
9/7
75
Nguyễn Hải Đăng
K
T
9/7
76
Nguyễn Quốc Huy
K
T
9/7
77
Nguyễn Thị Hồng Nhi
K
T
9/7
78
Nguyễn Anh Thy
K
T
9/7
79
Huỳnh Thị Gia Thy
K
T
9/7
80
Lương Nguyễn Trâm
K
T
9/7
81
Nguyễn Thị Mĩ Hạnh
G
T
9/8
82
Vịng Thị Chnh Linh
G
T
9/8
84
Trần Thị Thu Thanh
G
T
9/8
85
Nguyễn Bình Phương Thảo
G
T
9/8
86
Nguyễn Thị Khnh Tin
G
T
9/8
87
Nguyễn Ý Nhật
K
T
9/8
88
Phan Minh Trọng
K
T
9/8
89
Phạm Thị Thanh Vui
K
T
9/8

 
            Ban gim hiệu                                                                                    Bí thư chi đoàn
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                       Nguyễn Văn Tri
                                                            Ý kiến của chi bộ trường
 
 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT