Liên hệ web
  
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN ĐỐI VỚI ĐỘI VIÊN TRƯỞNG THÀNH năm hock 2011-2012

 
                                                                                          Diên Phước, ngày 03 thng 02 năm 2012
  I/ Mục đích, ý nghĩa:
- Thực hiện kế hoạch hoạt động của Chi đoàn.
- Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cộng sản, về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giúp các em đội viên trưởng thành có nhận thức đúng đắn từ đó phấn đấu tốt để được đứng và hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
II/ Thời gian và địa điểm:
1. Thời gian: 14h30 ngy 23/02/2012( 01 buổi).
2. Địa điểm: Hội trường trường THCS Nguyễn Huệ.
III/ Nội dung:
- Một số vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản Việt Nam( T. Quốc- Bí thư chi bộ phụ trách).
- Một số vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh( T. Tri- Bí thư chi đoàn phụ trách).
- Học vin viết bi thu hoạch.
Lưu ý: Học vin nộp lại bi thu hoạch ngy 29/02/2012. Nơi nhận: Thầy Nguyễn Văn Ti.
 
            Ban giám hiệu                                                                   Bí thư chi đoàn
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Nguyễn Văn Tri
 
 
 
 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT