Liên hệ web
  
KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2011 – 2012

A. QUY ĐỊNH CHUNG:

I. Đối với giáo viên:
1.      Tất cả giáo viên theo xuất dạy phải có mặt trước buổi kiểm tra ít nhất 15 phút để kiểm đề và nhận hồ sơ (Khi có nhu cầu thực tế sẽ điều thêm giáo viên dạy nghịch xuất)
2.      Hướng dẫn học sinh làm bài kiểm tra, gồm những việc sau:
-   Giấy làm bài kiểm tra là tờ giấy đôi vở học sinh, có kẻ ô cột theo quy định. Riêng môn Tiếng Anh học sinh làm ngay trên tờ đề.
-   Ghi đầy đủ, rõ ràng họ tên, lớp và mã số đề (nếu có) trên bài kiểm tra.
-   Trả lời phần trắc nghiệm khách quan trên tờ giấy bài làm, không làm trên tờ đề (trừ môn Tiếng Anh).
-   Đưa tất cả cặp sách lên để bục giảng. Chỉ để lại giấy làm bài, giấy nháp và các dụng cụ học tập khác theo quy định.
   
3.      Phát đề sao cho 2 học sinh ngồi gần nhau cùng bàn không trùng đề. Đề tự luận phát trước, khi có hiệu lệnh mới phát tiếp đề khách quan.
4.      Thực hiện đúng nhiệm vụ coi kiểm tra, nhất là không được làm việc riêng.
5.      Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài mới tiến hành thu bài, theo trình tự sau:
-         Thu bài và đề kiểm tra từng học sinh, kiểm tra phần ghi phách của từng học sinh.
-         Kiểm tra đối chiếu số lượng bài thu và số học sinh có mặt.
-         Sơ mi bọc bài kiểm tra ghi lớp, sĩ số, tên học sinh vắng, số bài thu. Ký và ghi rõ họ tên.
-         Ghi tình hình diễn biến tiết kiểm tra vào sổ đầu bài và nộp ngay bài kiểm tra, đề kiểm tra và các loại hồ sơ khác (nếu có) về văn phòng.
   
6.      Tiến hành chấm mẫu 10 bài/môn và chấm chéo đối với các bộ môn: Văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học ở tất cả các khối lớp.
7.      Giáo viên chủ nhiệm lớp, chịu trách nhiệm thông báo lịch kiểm tra đến học sinh và ghi rõ nội dung vào sổ nghị quyết lớp.
 
II. Đối với học sinh:
1.      Ghi chép lịch kiểm tra vào sổ tay cá nhân.
2.      Chuẩn bị đầy đủ giấy làm bài, giấy nháp và các dụng cụ học tập cần thiết theo quy định của giáo viên bộ môn.
3.      Đưa tất cả cặp sách lên để bục giảng. Chỉ để lại giấy làm bài, giấy nháp và các dụng cụ học tập khác theo quy định.
4.      Khi làm bài không được trao đổi, quay cóp. Tuyệt đối không được đổi đề cho nhau và phải chấp hành nghiêm túc hướng dẫn của giáo viên.
5.      Chỉ được phép ra khỏi phòng khi có sự cho phép của giáo viên coi kiểm tra.
6.      Nhà trường giải quyết từng trường hợp học sinh không tham dự kiểm tra học kỳ, vì những lý do chính đáng (ốm nằm viện, gia đình có tang chế.....). PHHS phải làm đơn và kèm hồ sơ xác nhận.
       
B.  LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ 1 :
 
I. Nội dung thực hiện chung:
1.      Tuần 14: Môn Công nghệ 8 kiểm tra vào thứ ba (22/11/2011) tiết 5 cả hai điểm trường. GV dạy tiết 4 coi thi.
2. Tuần 16-17: GV tổ chức ôn tập HKI .
3. Tuần 17: Kiểm tra các môn Thể dục, Nhạc ,Họa, Tin học (GV bộ môn tự xếp lịch)
4.  Cuối Tuần 17 và Tuần 18:  Kiểm tra HKI ( theo lịch). Lớp 9 có 4 môn kiểm tra chung theo  đề Sở GD ( Văn – Lý – Toán – Tiếng Anh )
5.      Sau các tiết kiểm tra, vẫn học tiếp theo thời khóa biểu.
 
II. Lịch kiểm tra của từng khối lớp  như sau:
 
  1. Khối 6 ( Diên Phước) Và Khối 6-7-8  (Diên Đồng)
 
Thứ/Ngày
Tiết
Môn
Thời gian
Sáu
(16/12)
1
Sử
7h00 đến 7h45
2
C.Nghệ(K6-7) Hóa (K8)
8h00 đến 8h45
 
Hai
(19/12)
1
Văn
7h00 đến 8h30
2
Văn
3
V.Lý
8h45 đến 9h30
Ba
(20/12)
 
1
Toán
7h00 đến 8h30
2
Toán
3
T.Anh
8h45 đến 9h30
 (21/12)
1
C.Dân
7h00 đến 7h45
2
Địa
8h00 đến 8h45
3
Sinh
9h00 đến 7h45
 
  1.  Khối 9
 
Thứ/ Ngày
Buổi
Tiết
Môn
Thời gian
Sáu
(16/12)
Sáng
1
Sử
7h00 đến 7h45
2
C.Nghệ
8h00 đến 8h45
Hai
(19/12)
Sáng
90 ph
Văn
7h00 đến 9h00
Chiều
45 ph
Vật Lý
14h00 đến 15h15
Ba
(20/12
Sáng
90 ph
Toán
7h00 đến 9 h00
Chiều
45 ph
T.Anh
14h00 đến 15h15
 (21/12)
Sáng
1
C.Dân
7h00 đến 7h45
2
Địa
8h00 đến 8h45
Năm
(22/12)
Sáng
1
Sinh
7h00 đến 7h45
2
Hóa
8h00 đến 8h45
 
 
 
 
  1. Khối 7 và 8: ( Buổi chiều)
 

Thứ/Ngày
Khối
Tiết
Môn
Thời gian
Khối
Tiết
Môn
Thời gian
Sáu
(16/12)
7
1
Sử
12h45 đến 13h30
8
1
Sử
12h45 đến 13h30
2
C.Nghệ
13h45 đến 14h30
2
Hóa
13h45 đến 14h30
Hai
(19/12)
7
1
Văn
12h45 đến 14h15
8
 
Nghỉ
2
Văn
3
Vật Lý
14h30 đến 15h15
Ba
(20/12
7
 
Nghỉ
8
1
Văn
12h45 đến 14h15
2
Văn
3
Vật Lý
14h30 đến 15h15
 (21/12)
7
1
Toán
12h45 đến 14h15
8
1
Toán
12h45 đến 14h15
2
Toán
2
Toán
3
T.Anh
14h30 đến 15h15
 
3
T.Anh
14h30 đến 15h15
Năm
(22/12
7
 
1
C.Dân
12h45 đến 13h30
 
8
1
C.Dân
12h45 đến 13h30
2
Địa
13h45 đến 14h30
2
Địa
13h45 đến 14h30
3
Sinh
14h45 đến 15h30
3
Sinh
14h45 đến 15h30

     
* Ghi chú:
      1. Điều động GV coi kiểm tra lớp 9 đề Sở GD vào các buổi chiều như sau:
                  - GV dạy khối 8 vào chiều ngày 19/12 : Coi kiểm tra môn vật lý.
                  - GV dạy khối 7 vào chiều ngày 20/12 :  Coi kiểm tra môn T.Anh
 
      2. Phòng học cho HS khối 8 kiểm tra HKI vào chiều thứ Ba ( 20/12):
 

Lớp
8/1
8/2
8/3
8/4
8/5
8/6
Phòng
14
15
16
18
19
20

 
                   *GVCN các lớp thông báo lịch kiểm tra và phòng kiểm tra đến lớp mình
 
            3.    +Ngày 23& 24 /12/2011 : GV chấm bài và cộng điểm bộ môn.
    +Ngày 26/12/2011 : Nhập điểm TBm (Theo lịch của phòng tin học)
 
                                        Diên phước, ngày 22 tháng 11 năm 2011
                                     P. Hiệu Trưởng
 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT