Liên hệ web
  
LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA GIÁO VIÊN TỔ SỬ - ĐỊA – CÔNG DÂN (2011-2012)

TT
Họ và tên
Dạy môn
Xếp lọai CM
Thường trú
T.Độ CM
K.nhiệm
ĐH
TT
CN
01
Nguyễn Anh Tuấn
 
Địa 7-9
Giỏi
Diên Thọ
 
X
 
 
02
Bùi Thị Phi
 
Địa 7-8
Giỏi
Diên Lạc
 
X
 
7/4
03
Quang Thị Lệ Hiền
 
Địa 7-9
Giỏi
Diên Lạc
 
X
TP
7/1
04
Trần Thị Sa
 
Sử 6-9
Giỏi
Diên Hòa
 
X
X
 
05
Lê Thị Mộng Thắm
 
Sử 7-8
Giỏi
Diên Phú
 
X
 
8/7
06
Nguyễn Thị Thanh Thảo
 
CD 7-8
Giỏi
Diên Lạc
X
 
 
8/6
07
Nguyễn Ngọc Tấn
 
Sử 8-9
Giỏi
Nha Trang
 
X
 
 
08
Nguyễn Thị Lệ Hằng
 
Địa 6- Sử7
Giỏi
Diên Hòa
X
 
 
6/1
09
Đỗ Thị Mỹ Hà
 
CD 6-9
Giỏi
Nha Trang
 
X
 
6/2
10
Phan Luận
 
Địa 6-9,CD7
Giỏi
Diên An
 
X
 
 

Tổng cộng :  10                                                                  Diên phước, ngày 3.10.2011
     Đại học:   08                                                                              Tổ trưởng CM
    Cao đẳng: 02                                                                        
 
 
                                                                                                       Trần Thị Sa
 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT