Liên hệ web
  
SƠ YẾU CHI BỘ TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

                                                    

       Chi bộ Trường THCS Nguyễn Huệ được thành lập từ tháng 3/2000 gồm 03 Đảng viên. Là chi bộ ghép với Trường Tiểu học Diên Phước.
-         Đến tháng 12/2005 có 10 Đảng viên - Chuyển đi 03 Đảng viên – Còn 07 Đảng viên.
-         Đến tháng 12/2006 có 09 Đảng viên – Chuyển đi 01 Đảng viên – Còn 08 Đảng viên.
-         Ngày 04/01/2007 Trường Tiểu học Diên Phước được tách ra thành Chi bộ riêng và số lượng
 Đảng viên mỗi Chi bộ của mỗi Trường là 04 Đảng viên.
-         Đến tháng 12/2008 Chi bộ Trường THCS Nguyễn Huệ có 06 Đảng viên.
-    Cuối năm 2009 Chi bộ có 09 Đảng viên ( Phát triển trong nhiệm kỳ 03 Đảng viên ).           
-    Cuối năm 2010 có 11 Đảng viên – Chuyển đi 01 Đảng viên – Còn 10 Đảng viên ( Phát triển trong năm 02 Đảng viên ).
-    Đến cuối tháng 10/2011 có 13 Đảng viên – Chuyển đi 01 Đảng viên – Còn 12 Đảng viên
( Phát triển trong năm 03 Đảng viên ).
                        Theo danh sách:
 
  1. Lê Đình Quốc        - Chức vụ: Bí thư chi bộ      - Ngày vào Đảng:  27/6/1996
  2. Phan Luận              - Chức vụ:                          - Ngày vào Đảng:  31/8/2002
  3. Lý Thị Kim Oanh    - Chức vụ:                         - Ngày vào Đảng:25/5/2007       
  4. Hàng Ý Trâm         - Chức vụ: Thư ký              - Ngày vào Đảng: 29/11/2007
  5. Đoàn Thị Hồng Phụng   - Chức vụ:                   - Ngày vào Đảng:  01/02/2008
  6. Trần Thị Kim Liên  - Chức vụ:                          - Ngày vào Đảng: 07/01/2009
  7. Nguyễn Thị Thanh Thảo   - Chức vụ:                - Ngày vào Đảng:26/6/2009
  8. Nguyễn Thị Tư        - Chức vụ:                         - Ngày vào Đảng:   17/4/2010
  9. Nguyễn Kiển           - Chức vụ:                         - Ngày vào Đảng:13/11/2010
10. Đặng Quang Khánh  - Chức vụ:                        - Ngày vào Đảng:27/4/2011
11. Phạm Thị Huỳnh Huyền    - Chức vụ:                - Ngày vào Đảng:27/4/2011
12. Nguyễn Thị Đài Nguyên   - Chức vụ:                 - Ngày vào Đảng: 27/10/2011
 
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT