Liên hệ web
  
  
Luật số: 58/2010/QH12 Luật viên chức

Xin nhấp vào đây để xem.


Luật số: 56/2010/QH12 Luật thanh tra

Xin nhấp vào đây để xem.


HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÔNG CHỨC (trường THCS Nguyễn Huệ)

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại Cán bộ, Nhân viên.

Mẫu Phiếu đánh giá công chức 2006-2007

Bản tự nhận xét, đánh giá xếp loại của GV


CV Số: 1007/SGDĐT-GDTrH V/v : Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp.

Xin nhấp vào đây để xem.

CV Số: 1007/SGDĐT-GDTrH

Hướng dẫn thực hiện CV 1007/SGDĐT-GDTrH


Mẫu 2/2007 BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN đề nghị công nhận danh hiệu giáo viên giỏi

 Xin nhấp vào đây để tải vè máy.


NGHỊ ĐỊNH 138/2013 NĐ-CP Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

 Xin nhấp vào đây để xem.


THÔNG TƯ 12/BGD

THÔNG TƯ 47/BGD

 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG NHẬN TRƯỜNG THCS, THPTVAF TRƯỜNG PT CÓ NHIỀU CẤP HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA.

QUY CHẾ CÔNG NHẬN TRƯỜNG THCS, THPTVAF TRƯỜNG PT CÓ NHIỀU CẤP HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA.


THÔNG TƯ 21/BGD

 THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI THI GV DẠY GIỎI CÁC CẤP HỌC PHỔ THÔNG VÀ GDTX.

ĐIỀU LỆ HỘI THI GV DẠY GIỎI CÁC CẤP HỌC PHỔ THÔNG VÀ GDTX.


THÔNG TƯ 55/BGD

 THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ HỘI CHA MẸ HỌC SINH.

ĐIỀU LỆ BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH.


|<<    <   
12345[6]78910111213
   >    >>|
  
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT