Liên hệ web
  
  
Mẫu sổ điểm

Mẫu sổ điểm

Hướng dẫn làm sổ điểm

Danh sách HS toàn trường 2015-2016


QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ NĂM HỌC 2015-2016

Xin nhấp vào đây để xem.


QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2015-2016

Xin nhấp vào đây để xem.


BỘ LUẬT DÂN SỰ

Dự thảo Bộ luật dân sự 2014

Đề cương báo cáo kết quả đóng góp ý kiến của nhân dân đối với Dự thảo Bộ Luật dân sự

Bảng so sánh Bộ luật dân sự 2005 với Dự thảo Bộ Luật dân sự sửa đổi 2014


QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN năm học 2014-2015

Xin nhấp vào đây để xem.


QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ 2014-2015

Xin nhấp vào đây để xem.


Mẫu NHẬP HỒ SƠ CÁC LỚP CHỦ NHIỆM

- File hồ sơ HS

- Danh muc MA SO du lieu thong tin HS


Các mẫu đánh giá, xếp loại cuối năm 13-14

Mẫu đánh giá, xếp loại GV

Mẫu đánh giá, xếp loại tổ văn phòng

Mẫu đánh giá, xếp loại BV-PV

Mẫu đánh giá, xếp loại PHT

Hướng dẫn đánh giá xếp loại GV - BNV

Hướng dẫn đánh giá chuẩn CB-GV


HƯỚNG DẪN XẾP LOẠI CB-GV-NV cuối năm học

Xếp loại chuẩn nghề nghiệp theo TT 30/BGD cho GV và TT 29/BGD cho CBQL (Nhân viên không lập mẫu này):

+ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHUẨN CBQL VÀ GV (theo TT29&30)

+ Phiếu GV tự đánh giá


TT Số: 39/2013/TT-BGDĐT Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục

Xin nhấp vào đây để xem.


|<<    <   
1234[5]6789101112
   >    >>|
  
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT