Liên hệ web
  
  
TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

 Hình ảnh của GV trường THCS Nguyễn Huệ năm học 2014-2015


BDTX: HỒ SƠ TỔ, NHÓM

Xin nhấp vào đây để tải về máy.


Hướng dẫn GV nhập điểm VEMIX

Xin nhấp vào đây để xem.


Tài liệu NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG

Công cụ tính toán.

Tài liệu Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.

Các đề tài tham khảo.


HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC (11-12)

Xin nhấp vào đây để tải về máy.

PPCT môn Lý (2011-2012)

Đã có PPCT mới của năm học 2011-2012. Xin nhấp vào đây để tải về.

CÁC CHUYÊN ĐỀ TẬP HUẤN: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN

Chuyên đề 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ TỔ CHUYÊN MÔN TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Chuyên đề 2: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TỔ CHUYÊN MÔN

Chuyên đề 3: TỔ TRƯỞNG CM VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Chuên đề 4: TỔ TRƯỞNG CM VỚI NHIỆM VỤ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN VÀ NGHIỆP VỤ CHO GIÁO VIÊN

CHUẨN KIẾN THỨC - KỸ NĂNG CÁC BỘ MÔN
NGHIÊN CỨU KHSPƯD
 

LỒNG GHÉP TRÒ CHƠI VÀO TRONG TIẾT DẠY BỘ MÔN TOÁN LỚP 6

GÂY HỨNG THÚ TÌM HIỂU TỰ NHIÊN CỦA HỌC SINH LỚP 6 Ở MÔN ĐỊA LÝ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐƯA TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ VÀO BÀI DẠY

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BÀI VĂN THUYẾT MINH CỦA HỌC SINH LỚP 8 THÔNG QUA VIỆC HƯỚNG DẪN HỌC SINH TÌM KIẾM VÀ XỬ LÍ THÔNG TIN QUA MẠNG INTERNET

NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN SINH HỌC 8 THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG HÌNH ẢNH, MẪU VẬT TRONG NỘI DUNG BÀI HỌC

 NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN TIẾNG ANH  Ở HỌC SINH LỚP 6 THÔNG QUA VIỆC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

 

NÂNG CAO KếT QUả HọC TậP MÔN SINH HọC LớP 6 THÔNG QUA VIệC KHAI THÁC KIếN THứC QUA CÁC PHƯƠNG TIệN DạY HọC

Tài liệu ôn thi

Đang cập nhập

|<<    <   
1[2]
   >    >>|
  
 Hình ảnh
  
 Tìm kiếm

  
 Thông báo
  
 Lượt truy cập
  
Địa chỉ: Xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 058-3780345 Email: c2nhue.dk@khanhhoa.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Quang Ân - Kỹ thuật: Lê Xuân Vỹ
Hỗ trợ kinh phí xây dựng trang Web: Hội Cha mẹ học sinh trường THCS Nguyễn Huệ
Thiết kế bởi CenIT